Brukte motorsag for å åpne ny gang- og sykkelvei bygda har kjempet for siden 2008: – Den knytter bygda mer sammen