Sikrer langs tre rasfarlige områder ved E12

Ut oktober er det ventet arbeid med rassikring langs E12.