I midten av august kjøpte Veidekke opp den andre halvdelen av Asfaltverket, etter å ha eid halvparten siden 1999.

Terje Olsen, direktør for forretningsområde asfalt i Veidekke, sa til Rana Blad i august følgende om arbeidsstokken:

– Ingen arbeidsplasser vil forsvinne, snarere tvert om. Vi ønsker å styrke og utvikle over tid, det har vi konkrete planer om.

Nå lyser Veidekke ut en helt ny stilling som anleggsleder på Asfaltverket.

– Vi ønsker å styre og utvide administrasjonen, og har behov for flere folk, sier Åsmund Strøm Fredriksen, distrikstleder i Veidekke industri asfalt, region Sør-Troms/Nordland.

Rune Langfjell ved Asfaltverket forteller at dette er én av tre nye stillinger de skal fylle.

– Vi har ansatt én anleggsleder, og skal ansette en til. Vi skal også ansette en distriktsleder i løpet av høsten, sier Langfjell.