Legger ned kontoret med 52 ansatte i Bodø

Veidekke avvikler distriktskontoret i Bodø.