Den gjennomsnittlige ventetiden i spesialishelsetjenesten økte i 2022 sammenlignet med året før. Unntaket er ventetiden for rusbehandling.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet økte ventetiden i spesialisthelsetjenesten fra 61 dager i 2021 til 66 dager i 2022.

Ventetiden er størst i somatikken, som behandler fysiske sykdommer. Der var ventetiden i gjennomsnitt 68 dager i fjor, sammenlignet med 63 dager i 2021.

Rundt 2,08 millioner pasienter fikk behandling ved somatiske sykehus i løpet av 2022, noe som er en økning på 2,6 prosent fra året før.

Ventetiden for psykisk helsevern for voksne, barn og unge økte også i samme periode. Unntaket er rusbehandling, som hadde en kortere ventetid i fjor sammenlignet med året før.

(©NTB)