Kraftkommunene jubler over at regjeringen nå har bestemt at verdiene fra vannkraft fremdeles skal gå tilbake dit de skapes. For Høyre er det viktig at lokalsamfunnet får igjen for å stille sine naturressurser til disposisjon.

Når regjeringen skroter kraftskatteutvalgets forslag om at vannkraftmilliardene heller bør gå til staten, så legger det til rette for fortsatt god utvikling av vannkraften i distriktene. For Høyre har det viktigste vært å lytte til kommunene og næringen. Kraftinntekter utgjør en viktig inntektskilde for mange kommuner. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra både kommunene og næringen om at de ikke ønsket en endring. De som er tettest på produksjonen av vannkraft er også de det er verdt å lytte ekstra til. Utvalget leverte et forslag det var lite oppslutning rundt, og det har vi tatt på alvor.

Ved at kommunene selv får beholde inntekten, så vil det fortsatt lønne seg for kommunene å legge til rette for næringsutvikling. Vi ønsker å øke produksjonen av fornybar energi fra vannkraft i Norge, dette er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Vannkraft har vært bærebjelken for utbygging av industri og velstand i norske byer og bygder i over 100 år. Med Høyre i regjering sikrer vi at denne utviklingen fortsetter. Ren, norsk vannkraft skal fortsette å bygge opp bygd og by i mange år framover.

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister og Anita Sollie varaordfører i Rana