Når Forsvaret oppretter en ny kamavdeling i Brigade nord, vil Hæren at den skal ligge i Troms. Sju kommuner i Vest-Finnmark synes den bør ligge i deres region.

Brigade nord har hovedkvarter i Bardufoss og to av de tre eksisterende kampavdelingene ligger i Nord-Troms, mens den tredje ligger på Rena i Innlandet. Det er foreløpig ikke bestemt hvor den nye avdelingen skal ligge, men Hæren vil ha den i Nord-Troms, nærmere bestemt på Setermoen, melder NRK. Også Forsvarsdepartementet foretrekker Troms.

I et brev til blant annet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Stortingets utenriks- og forsvarskomité skriver Vest-Finnmark fylkesråd at de mener en ny avdeling heller bør ligge i Finnmark, nærmere bestemt i Alta eller Porsanger.

– For å sikre kampkraft og evne til å forsvare Natos yttergrense i nord, må Forsvaret være tyngre til stede i landets nordligste fylke, sier Aina Borch (Ap), ordfører i Porsanger og medlem i rådet. I brevet peker de blant annet på store avstander og krevende værforhold.

– Om kampstyrkene i Troms skal komme Finnmark til unnsetning, må de kjøre flere hundre kilometer på en flaskehals av en vei, som er krevende å forsere vinter, vår og høst.

Underdirektør Ann Kristin Bergit Salbuvik i Forsvarsdepartementet skriver til NRK at Setermoen er departementets anbefaling, men at de setter pris på innspillet fra finnmarksommunene.

(©NTB)