Vet du hvilket kjøretøy man fant i Ranelva denne uken?