Gå til sidens hovedinnhold

Vi er avhengige av den kompetansen som finnes i olje- og gassnæringen når utslippene skal kuttes og Norge og verden skal møte dagens og framtidas klimamål

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den oljeindustrien vi kjenner, både på sokkelen og på land, er et resultat av en offensiv og langsiktig industripolitikk gjennom mange tiår.

Arbeiderpartiet har helt siden starten av oljeeventyret på syttitallet vært opptatt av å støtte opp om olje- og gassindustrien, samtidig som vi har stilt strenge krav og bidratt til utvikling. Vi sikret at inntektene kommer fellesskapet til gode, og at vi bygde ei norsk næring i verdensklasse! Samspillet mellom staten og selskapene har gitt fantastiske resultater. Vi har rett og slett vært best i verden på forvaltningen av fellesskapets olje- og gassressurser!

Men dette var omstridt i sin tid, og Arbeiderpartiet ble presset både fra høyre- og venstresida. Partiene til venstre holdt igjen og var ofte negative til næringen, mens partiene til høyre ville selge sokkelen, eller overlate den til utenlandske selskaper.

Jeg tenker vi skal prise oss lykkelige over at det fantes styrke i arbeiderbevegelsen til å drive fram dette industrieventyret! For oljerikdom gir ikke automatisk sterke fellesskap og små forskjeller av seg selv. Det ser vi i mange land rundt om i verden, der de har store forskjeller og ekstrem fattigdom, tross store oljeinntekter.

Arbeiderpartiet har alltid gått forani å stille nye krav til olje- og gassnæringen. Det har gitt noen krevende runder, men er også en del av bakgrunnen for at norsk petroleums­virksomhet holder en svært høy miljø- og klima-­standard sammenlignet med andre land. Selskapene har hatt en enorm suksess, innenfor tydelige og forutsigbare, men også strenge rammer. Og vi må videre!

Oljeinntektene har også forandret samfunnet vårt, både nasjonalt og lokalt. Det har skjedd mye siden 1970-tallet.I dag er olje- og gassnæringen Norges største og viktigste næring, men det er også en næring som merker trykket.

Klimaendringene har gitt både utslippsmål og rask teknologisk utvikling. Det er ei utvikling som må forsterkes, og Arbeiderpartiet vil være en pådriver for dette. Det vil over tid endre energimarkedet, og olje, og på lengre sikt også gass, vil bli mindre etterspurt. Dette vil påvirke både arbeidsplassene og inntektene våre. Vi ser allerede at flere oljeselskaper investerer mer i fornybar energi.

Arbeiderpartiet vil utvikle denne industrien videre. Flere partier tar til orde for å sette en sluttdato, og statsminister Erna Solberg har fremstilt næringen som ei solnedgangs-næring. Dette er forhastede konklusjoner, og signaler som kan svekke investeringslysten i en viktig industri. Vi skal produsere på sokkelen vår i mange år framover, og kommer til å ha bruk for både inntektene og kompetansen for å komme gjennom det grønne skiftet. Derfor sier Arbeiderpartiet at vi vil utvikle, ikke avvikle, denne næringen.

Vårt viktigste sporfor å møte klimaendringene er internasjonale forpliktende klimaavtaler og kutt i norske utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Utslippene fra oljeproduksjonen må kraftig ned, det må også til hvis den norske olje- og gassindustrien fortsatt skal være ledende i arbeidet med å produsere olje og gass med et lavt karbonavtrykk. Ensidig nedskalering av norsk oljeproduksjon er feil medisin, og vil i verste fall øke utslippene. Norsk gass er også framover en del av Europas klimaløsning.

Vi er avhengige av den kompetansen som finnes i olje- og gassnæringen når utslippene skal kuttes og Norge og verden skal møte dagens og framtidas klimamål. Og vi er avhengige av inntektene, for det grønne skiftet blir både dyrt og krevende.

Derfor vil Arbeiderpartiet opprettholde leterefusjonsordningen på dagens nivå for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel. Vi vil stille krav om lokale ringvirkninger fra olje- og gassproduksjon, slik vi sist gjorde på Johan Castberg. Og vi vil sette strengere utslippskrav i produksjonen av olje og gass.

Vi må bygge opp nye og forsterke eksisterende næringer med kompetanse, arbeidsfolk og teknologi fra olje- og gassnæringen.Det er nødvendig om vi skal klare omstillinga som klimaet trenger. Mulighetene er mange. Karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, havbruk og fiskeri, kraftforedlende industri, og mineraler på havbunnen kan skape nye, framtidsrettede arbeidsplasser. Men det forutsetter en aktiv og kraftfull næringspolitikk.

Arbeiderpartiet vil legge all vår kraft i at denne omstillingen skal være rettferdig.

Omstillinger skaper usikkerhet. Det eneste som kan forebygge det, og forhindre at urettferdighet oppstår, er en aktiv politikk for rettferdig omstilling.

Alt dette er i både nasjonens og næringens interesse. Klimaendringene krever både handling og klokskap!

Bjørnar Skjæran, nestleder Ap

Kommentarer til denne saken