Gå til sidens hovedinnhold

Vi er helt avhengig av naturen, men naturen er ikke avhengig av oss, og så helst at vi forsvant

Artikkelen er over 1 år gammel

For meg er det veldig mye prat om reduksjon av co2-utslipp, men ingen handlig, skriver Jan-Georg Bang.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens miljøfokus er bra. Etter min mening er den ganske vanskelig å forstå. Men det er en ting jeg har forstått så er det at vi ikke kan fortsette som vi gjør.

Som enkeltmenneske kan man fly mindre og kjøre mindre bil, det er dagens fokus. Myndighetene prater mye men gjør ingenting. Den norske stat sitter på utslippskvoter med en verdi på 6,3 milliarder kr. Som de vil selge. Ett tonn co₂ koster ca. 300 pr. kvote. Dette utgjør ca. 22 million tonn co₂ ut i atmosfæren. Det er ingen som tvinger oss til å selge, men det gir penger i statskassen. Norges største punktutslipp for co₂ er gassproduksjon på Melkøya ved Hammerfest som gir utslipp på 1 million tonn co₂ pr. år.

For å elektrifisere produksjon på Melkøya trenges en ny høyspentledning fra Skaidi til Hammerfest. NVE har planlagt denne, men møter litt motstand fra samene slik at den legges bort. Regjeringens nye forslag er at det er lagt ut et område for produksjon av Havvind utenfor Hammerfest som skal løse dette problemet, men det er opp til private å få det til.

Staten snakker varmt om å rense utslippene av co₂ og deponere co₂ i berggrunnen i Nordsjøen. Men staten vil ikke delta med nok penger for å få det til. For meg er det veldig mye prat om reduksjon av co₂-utslipp, men ingen handling.

Vi har fått seteavgift på fly for at vi skal fly mindre, men i det samme bruker Innovasjon Norge store beløp på å tiltrekke seg turister som må reise med fly til Norge. Istedenfor å redusere flytrafikken øker de den med statlige tilskudd.

Hvorfor nevnes ikke flyfrakttrafikken med et eneste ord? Flybåren laks til utlandet står foran en formidabel økning, ikke et ord.

En ting er sikkert er at behovet for energi i alle former vil øke hele tiden.

Av verdens energibehov kommer 80 prosent fra kull, olje og gass. Det meste omvandles til elektrisk energi. Verdens behov for elektrisk øker hele tiden. Databruken i verden med datasenter og alt tilbehør forbruker hvert år mer energi en verdens flytrafikk det er noe å tenke på. En prøver å komme med nye energikilder som landbasetvinnkraft denne genererer ikke co₂ men legger beslag på store arealer og er veldig miljøbelastende. Det er ikke mye snakk om å redusere elforbruket, men det finnes noen positive ting. Med å skifte ut de gamle glødelyspærene med ledbelysning har vi fått en stor besparelse for Norges del opplyses det at besparelsen vil ligge på 13 TWH pr. år. Ting går heldigvis i riktig retning.

Oljeproduksjon er blitt angrepet fra mange hold, noen ønsker å redusere produksjon, mens andre ønsker total stopp i produksjon, dem om det. Situasjon i dag er at veden flyter over av tilgjengelig olje og gass. Norsk olje og gass vil bli erstattet av olje og gass fra andre regioner. Som for eksempel skiferolje og gass, olje fra tjereproduksjon i Canada og tungolje fra Venezuela som er svært miljøskadelig og etter mitt syn noe svineri. Skal man angripe olje- og gassnæringen i Norge burde en kreve at all produksjon skulle elektrifiseres, dette vil medføre at mesteparten av co₂-utslippene ville forsvinne og det vil bety noe for miljøet.

Et av mine store problemer er at det ikke er noen helhetlig tenking hvor en tar hele produksjonskjeden i betraktning, men bare tar med det som passer. Når det gjelder naturvernorganisasjonene så er de verstinger på område og har svært liten troverdighet hos meg.

Heldigvis ser det ut som om deler av ungdommen våkner, men det er veldig viktig av de får korrekt opplysninger om helheten, ikke bare fragmenter.

Nå skal jeg slutte med å minne dere om at vi er helt avhengig av naturen, men naturen er ikke avhengig av oss, og så helst at vi forsvant.

Så vil jeg gi full honnør til Greta Tunberg for det hun står for og skriver. Og ikke det som mediene framstiller og de som prøver å stille seg i glansen hva hun sier og skriver. Vår vanskeligste oppgave framover er å skaffe oss politikere som forstår og faktisk gjør noe med problemet.

Med hilsen
Jan-Georg Bang

Kommentarer til denne saken