MDG: vil skattlegge fly slik at det oppleves rettferdig i nord

I Kantars ferske meningsmåling, har flertallet av norske velgere slått fast at klima nå er den viktigste politiske saken i Norge. De ber om mindre prat og mer handling. Det tar vi i Miljøpartiet De Grønne på alvor. Og når vi bruker 20 milliarder mer enn regjeringen på nødvendige klimatiltak i vårt alternative statsbudsjett, leverer vi på nettopp denne bestillingen.

Miljøpartiet De Grønne har levert det mest klima ambisiøse alternative statsbudsjettet for 2020. Vi er det eneste partiet som viser hvordan vi kan kutte 60 prosent av utslippene innen 2030. Det kan vi få til gjennom et helhetlig sett av grønne tiltak som til sammen endrer kurs og reduserer våre samlede klimagassutslipp. Essensen i De Grønne sin avgiftspolitikk er at forurenser skal betale. Når det å gjøre miljøskadelige valg svir på pungen, gjør vi endringer som bringer oss nærmere Paris-målene. Når sunne varer som frukt og grønt blir billigere, blir det lettere for oss alle å handle sunt. Når det koster mindre å kjøre elektrisk og ta tog, blir det lettere for oss å reise miljøvennlig. Når det lønner seg å gjøre grønne valg, blir det lettere for oss å leve mer bærekraftig.

Å benytte seg av tiltak som gjør at det lønner seg å leve mer miljøvennlig, har dokumentert effekt. Samtidig må innretningen av tiltakene være realistiske og ta hensyn til at det er forskjeller mellom tett befolkede områder og distrikter. For å si det på en annen måte; kartet må tilpasses terrenget i vårt langstrakte og mangfoldige land.

For det er noe som er helt feil når det koster mindre å kjøpe en flybillett fra Oslo til Thailand, enn det koster å ta toget fra Oslo til Bergen. Det er noe helt feil når det ikke går tog lengre nord enn til Fauske. Det er også noe helt feil når det ikke finnes nok ladepunkter til at man uten frykt kan kjøre elbil i den nordligste landsdelen på vinterstid. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre noe med denne ubalansen. Vi vil derfor få på plass 1000 nye ladere, inkludert et betydelig antall i nord, og vi vil igangsette Nord-Norgebanen.

Samtidig må vi gjøre noe med de unaturlig store prisforskjellene på å velge miljøvennlig tog fremfor forurensende fly. De Grønne vil derfor gjøre det dyrere å fly, ved å legge på en flyseteavgift på alle flyvninger utenlands og innenlands. Avgiften skal differensieres, slik at den i nord vil utgjøre halvparten av avgiften foreslått for landet forøvrig. Den foreslåtte flyseteavgiften vil likevel bety en prisøkning på 150 kroner per avgang for reisende i landsdelen, en prisøkning som har skapt stor frustrasjon i nord.

Den frustrasjonen har vi som kjenner landsdelen stor forståelse for.

Avstandene i Nord-Norge er enorme. Skal du besøke en kunde, få gjennomført en legeundersøkelse eller være sammen med familien i gode og tunge stunder, må du ofte forflytte deg flere titalls mil - i både storm og stilla. Som hver eneste nordlending er smertelig klar over, har landsdelens innbyggere og næringsliv i praksis ikke tilgang på grønne alternativer for å transportere hverken mennesker eller varer.

I mange tilfeller er derfor propellflyene på kortbanenettet ofte det eneste reelle alternativet - og det er et alternativ som allerede koster skjorta.

Et miljøtillegg på 150 kroner kan virke som en liten pris å betale for å få til en grønn omstilling. Men vi som bor her i landsdelen, vet godt at flyprisene på kortbanenettet allerede er så høye at det knapt flys unødvendig mellom de nordnorske flyplassene på kortbanenettet. Næringslivet og privatpersoner flyr stort sett bare når det oppleves som nødvendig; det sørger de høye prisene for allerede.

Vi er derfor uenig med egen stortingsgruppe når det kommer til å øke avgiftene på flyreiser i nord.

Vi synes derimot at forslaget om å se på ytterligere skattlegging av unødvendige utenlandsreiser er langt mer konstruktivt og målrettet. Det er en skattlegging som vil være lik for alle; uavhengig av hvor i Norge du bor. Det vil sannsynligvis oppleves som mer rettferdig - også for oss her i nord.

De Grønne er nå i gang med å lage nytt partiprogram for neste stortingsperiode. Det er her vi vil se helheten i vår politikk for framtidens Norge. Framover vil vi jobbe for at programmet inneholder tiltak som tar hensyn til mangfoldet landet vårt representerer. Det inkluderer en distriktspolitikk som sikrer bosetting og verdiskaping i Nord-Norge inn i det grønne skiftet - og som tar hensyn til at dagens rammebetingelser ikke er jevnt fordelt fra Lindesnes til Nordkapp.

Slik vil vi sikre at alle har like muligheter til å være med på laget når det nye, grønne Norge skal skapes.

Kriss Rokkan Iversen, fylkestingsrepresentant MDG Troms og Finnmark

Toine C. Sannes, sentralstyremedlem fra Nordland