Mens vi venter på svar

Vi får fremdeles ikke svar på hvor skoleoppsosisjonen skal kutte i velferdstilbudet for å finansiere en reversering av skolestrukturen, eller som Allan Johansen sa det når regnbuekoalisjonen holdt pressekonferanse på Moheia: – Vi er klare på at vi ønsker å bevare den gamle skolestrukturen.

Det var helt nødvendig å tilpasse skolestrukturen til at vi har 1700 færre elever i grunnskolen i Rana i dag sammenlignet med hva vi hadde midt på 1970-tallet. Det har gitt handlingsrom til et skoleløft i form av nyoppussede eller nybygde skoler.

Les også

Vi ønsker oss en redelig valgkamp uten skittkasting og usannheter. Vi er derfor svært skuffet over at sittende ordfører Geir Waage tyr til løgn

 

Nye runder med høringer og flytting av elever

Les også

Jeg blir altså beskyldt for å lyve. Og dette kommer fra de samme folkene som i debatten i går, benektet at de har sagt at de vil reversere skolestrukturen


Den skolestrukturen som nå er både vedtatt og iverksatt er bærekraftig å kan stå seg i flere tiår. Det skoleopposisjonen legger opp til er nye år med usikkerhet og flytting av elever. Elever vil måtte flyttes fra ungdomsskolene, barna på Ytteren må flyttes og det vil ikke bli ro rundt skolestrukturen. Også vil det bli kutt på samtlige andre områder i kommunen.

Urealistiske byggepriser og manglende finansiering


Nå sier skoleopposisjonen at dette skal man få til for 250 mill kroner. Nylig åpnede Tverlandet skole i Bodø (en 1-10-skole) kostet 359 millioner kroner. Ny skole på Båsmoen er beregnet til å koste (minimum) i overkant av 150 millioner kroner. Skolen på Alteren må kjøpes tilbake, leies eller bygges ny.  Bare i driften av de nye skolene vil koste over 40 millioner ekstra i året. Men hva de skal kutte klarer de aldri å gi ett eneste svar på.

Det eneste vi vet er at noen prioriteringer har de allerede gjort. Senterpartiet stemte mot å bevilge 300 mill kr. til flyplassen. Senterpartiet, Rødt og Venstre har prøvd å stoppe realisering av kulturhus.

Det eneste vi vet er følgende: Det blir mindre penger til eldreomsorg, barnevern, kultur, vei, rus og psykiatri dersom skoleopposisjonen vinner valget. Og det blir nye år med uro knyttet til strukturen.

Velgerne fortjener et svar på hvilke investeringer som skal kuttes.

Velgerne fortjener et svar på hvor de skal kutte i driften av eldreomsorg, barnevern, rus, psykiatri og kultur.

Svaret lar vente på seg.

Geir Waage
Ordfører

Les også

Å gjenta en usann påstand gjør den ikke sann, Waage