– Vi føler et stort ansvar med så mange folk som vi vanligvis har samlet