Gå til sidens hovedinnhold

Vi håper veivesenet og politi tar en ny risikovurdering mellom Utsikten og Umbukta, og at det ikke må skje noe alvorlig før det blir tatt tak

Artikkelen er over 2 år gammel

Parkeringssituasjonen på E12-strekning Utsikten-Umbukta; hvem skal ta ansvar? spør Odd Arne Hanssen pg Lars H. Hansen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne strekningen er uten tvil det mest brukte utfartsområdet for innbyggerne i Rana. Parkeringsplasser i dette området er bergrenset, spesielt i vintersesongen.

Senterpartiets Johan Petter Røssvoll tok opp parkeringsproblematikken under budsjettforhandlingene i desember 2018. Endelig var det noen som forsto at noe måtte gjøres. Rana turistforening var raskt ute med støtte til Røssvolls initiativ, hvor mange hadde håp og forventninger om en løsning.

Ifølge Røssvolls forslag, som fikk enstemmig tilslutning i kommunestyret, skulle administrasjonen komme tilbake med en sak. Det ble spesielt fokusert på vanskelighetene vinterstid. Da administrasjonen kom tilbake med saken, som nylig ble behandlet i formannskap og kommunestyre, handlet det utelukkende om mulighetene for økt brøyting fra veivesenets side. Veivesenet var negativ til dette. De mente at de brøytet nok. Om dette skyldes uvitenhet fra veivesenets kontor i Mosjøen vites ikke.

Da Umskardtunnelen ble tatt i bruk ble det færre parkeringsplasser vinterstid i Umbukta. Prosjektleder Kjønnås fra veivesenet hadde et informasjonsmøte på Fjellstua gjentatte ganger hvor han informerte om de nye parkeringsplassene etter Umskardtunnelen, og at disse skulle vinterbrøytas. Dette ble ikke opprettholdt fra veivesenet sin side.

Problemet med for få parkeringsplasser og utilstrekkelig brøyting av de eksisterende, er at det blir parkert i 80-sonen. Dette har medført til farlige situasjoner og ulykker. Vi håper at det ikke må skje noe alvorlig før det blir tatt tak. I Umbukta er brøytingen totalt fraværende til etter Umbukta gård. Veivesenet brøyter ikke, og mener det er trygt å gå i veibanen i 80/60-sonen mellom Umskardtunnelen og Umbukta gård. Vi håper veivesenet og politi tar en ny risikovurdering av veistrekningen E12 mellom Utsikten og Umbukta.

Til informasjon er den store parkeringsplassen ved Røde Kors-hytta i Umbukta en privat parkering for Mogressfjellet hytteforening, den brøytes ikke av veivesenet slik det har blitt hevdet fra Mosjøen.

Johan Petter Røssvoll må forfølge de gode intensjonene i sitt forslag på budsjettmøtet, og sørge for at politikerne får seg forelagt en sak om opparbeiding av nye parkeringsplasser og ikke minst brøyting av de plassene vi har i dag. Det er et stort behov både ved Raudvatnet og Umbukta.

Vennlig hilsen
Odd Arne Hanssen og Lars H. Hansen

Kommentarer til denne saken