Gå til sidens hovedinnhold

Vi har det siste tiden lest flere utsagn fra ansatte i Helgelandssykehusets prehospitale tjenester som direkte forteller hvordan liv står i fare dersom lokalisasjon av et stort akuttsykehus skulle bli Mo i Rana

Artikkelen er over 2 år gammel

Fagpersonell ved Helgelandssykehuset reagerer sterkt på utspill fra Arne Finseth, områdesjef for AMK og luftambulanse, i sykehussaken.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden 3 desember 2018 har Helgeland vært ute i «opprørt hav». Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir beskrev situasjonen så treffende etter ressursgruppas foreløpige innstilling av Mo i Rana som lokalisasjon for et stort akuttsykehus på Helgeland. Som ansatte i Helgelandssykehuset har vi lest innlegg og utspill i mediene etter ressursgruppas rapport ble framlagt. Dette er uten tvil en sak som engasjerer i alle ledd og i alle samfunnslag.

Diskusjonen foregår overalt, både internt i sykehusmiljøet og ellers hvor man befinner seg. Sykehus og akuttberedskap er svært viktig for alle berørte innbyggere, og det er sterke følelser involvert. Redsel for å miste helsetjenester er til stede i store deler av befolkningen, det er bra og nødvendig at befolkningen engasjerer seg i saken. I vanskelige prosesser som Helgeland nå står overfor er saklighet og faktabasert kunnskap elementer som står i fare for å bli underordnet.

Det er forventet og forståelig at sterke reaksjoner kommer når helsetilbud skal forandres/flyttes på. Dette har vi som ansatte i Helgelandssykehuset stor forståelse og respekt for. Samtidig ønsker vi å formidle at alle innbyggere skal føle trygghet for at helsetjenestene skal ivareta den enkelte innbygger og dennes behov. Dette er vårt ansvar som helsearbeidere.

Å være leder innebærer et ansvar om å se et helhetsbilde og man skal gå foran med et godt eksempel

 

Når det gjelder uttalelser fra helsepersonell mener vi det bør, og skal, ligge en klar forventning om saklighet i argumentasjonen. Slik skal vi vise en dypere innsikt i saken og vi skal forholde oss profesjonelle. Dette burde gjelde for alle ansatte i Helgelandssykehuset, men særlig for ledere som skal uttale seg.

Å være leder innebærer et ansvar om å se et helhetsbilde og man skal gå foran med et godt eksempel. En leder skal skape trygghet. Helse Nord stiller krav til sine ledere i spesialisthelsetjenesten. Dette er lederkrav som også gjelder nasjonalt. Her heter det at som leder i Helse Nord skal du være helhetstenkende, ansvarlig, endringsvillig, handlekraftig, kommuniserende og inspirerende.

Vi har den siste tiden lest flere utsagn fra ansatte i Helgelandssykehusets prehospitale tjenester som direkte forteller hvordan liv står i fare dersom lokalisasjon av et stort akuttsykehus skulle bli Mo i Rana. Fagpersoner hevder at liv vil gå tapt. Det er ønskelig og nødvendig med mange tanker og innspill, alle har rett til å bli hørt. Men, man kan ikke som helsepersonell spre frykt basert på egne følelser, og i affekt. AMK og ambulansetjenesten er normalt den første kontakten mellom spesialisthelsetjenesten og pasientene i akutte situasjoner.

Dette er viktige momenter å ha med seg i debatten vedrørende Helgelandssykehuset 2025 uavhengig av lokalisering

 

Tidligere hadde man et ensidig fokus på å hurtigst mulig transportere pasienter til nærmeste sykehus. De senere år har det vært stor utvikling innen akuttmedisin, og gjennom forskning har man sett at tidlig oppstart av behandling er en viktig faktor for best mulig utfall for akutt syke og skadde pasienter. Teknologisk utvikling og økning av kompetanse har vært viktige faktorer for å kunne flytte behandling ut til pasient slik at man kan starte behandlingen på skadested, eller hjemme hos pasient.

Dette er viktige momenter å ha med seg i debatten vedrørende Helgelandssykehuset 2025 uavhengig av lokalisering. De prehospitale tjenestene er stadig i utvikling og vil fortsette ha en svært viktig rolle i framtiden. Da er det viktig å huske at ansatte i prehospitale tjenester innehar en meget god kompetanse for å ivareta alle sine pasienter på Helgeland.


Finseth sier her at et akuttsykehus plassert i Mo i Rana vil ha så alvorlig konsekvenser at folk må vurdere å flytte fra sørhelgeland

 

Arne Finseth er leder i Helgelandssykehuset, der han er områdesjef for AMK og luftambulansen. Han er også kommunestyrerepresentant for Frp i Sømna kommune. Prehospital enhet hvor Finseth er ansatt har tilholdssted ved Sandnessjøen sykehus der AMK sentralen ligger, luftambulansen har base i Brønnøysund. Ansvarsområdet for prehospital enhet, AMK og luftambulansen er Helgeland. Hele Helgeland.

Dette kan det se ut som Arne Finseth har glemt når han i Sømna kommunestyre 20 desember 2018 uttaler seg om sykehusprosessen. Finseth sier her at et akuttsykehus plassert i Mo i Rana vil ha så alvorlig konsekvenser at folk må vurdere å flytte fra sør-Helgeland.

Her ber han videre kommunestyret om å kjempe for et sykehus på sørsiden av Korgfjellet og karakteriserer ordfører i Brønnøysund, Johnny Hanssen (Ap) for «tannløs» siden Brønnøy foreløpig har avslått brevskriving til helseministeren angående flytting av sykehustilhørighet. Ifølge Brønnøysund avis 2 januar 19 understreker Finseth at han uttaler seg som Frp representant og intet annet.
 

Som fagpersoner er det viktig for oss å formidle trygghet ut til befolkningen og uttrykke tillit til prosessen videre

 

Som ansatte og fagutviklere i henholdsvis akuttmottaket og ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset Mo i Rana mener vi Arne Finseths uttalelser er oppsiktsvekkende. At slike uttalelser kommer fra en områdesjef som skal ivareta og favne hele Helgelands befolkning med tjenester som i aller høyeste grad er viktige akutte tjenester er graverende og vil skape mer utrygghet i en allerede opphetet debatt.

Som fagpersoner er det viktig for oss å formidle trygghet ut til befolkningen og uttrykke tillit til prosessen videre. Høringsprosessen vil avdekke behov for videre utredninger, og befolkningen skal være trygge på at hver stein blir snudd for å skape en trygg spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Dette ønsker vi også at våre ledere skal formidle.

Som områdesjef for akutte tjenester burde Finseth vite bedre, og vi foreslår at han repeterer Helse Nords lederkrav. Vi stiller også spørsmål ved Finseths evne til å gå inn og ut av roller alt ettersom hvilken kontekst han befinner seg i.

Prosessen for Helgelandssykehusets framtid er så vidt i gang, det samme gjelder debatten. Vi forventer ledere som går foran og faktisk leder sine ansatte, og et samlet Helgeland inn i framtiden.

Unni Andersen Fagsykepleier/traumekoordinator Akuttmottaket, Helgelandssykehuset Mo i Rana og Adam Awanzo Ambulansefagarbeider/fagutvikler. Ambulansetjenesten, Helgelandssykehuset Mo i Rana

Kommentarer til denne saken