- Vi har skjult smitte i Rana og ettersom vi ikke har klart å identifisere alle kilder, vurderes risikoen som høy for å få smitte i helseinstitusjoner

Kommuneoverlege Frode Berg og informasjonssjef Connie Slettan Olsen.

Kommuneoverlege Frode Berg og informasjonssjef Connie Slettan Olsen. Foto:

DEL

Skjult smitte i Rana, fortsatt gult lys i barnehage og skole og klar oppfordring fra kommuneoverlegen om å holde deg mest mulig hjemme.

Tidlig torsdag ettermiddag holdt Rana kommune en pressekonferanse om den pågående smittesituasjonen i Rana.

– Det har vært tre krevende uker for ranasamfunnet. Vi er fortsatt i en situasjon med et lokalt smitteutbrudd, noe som er krevende for mange innbyggere. Folk skal vite at vi gjør alt vi kan for å stoppe utbruddet sånn at vi kan komme tilbake til en så normal hverdag som mulig, men det avhenger av at man følger de anbefalinger som gjelder lokalt og nasjonalt, sa ordfører Geir Waage da han åpnet pressekonferansen.

Han la til at selv om innbyggerne skal holde sosial avstand, betyr ikke det at vi skal gå i sosial isolasjon.

– De anbefalingene vi gir skal ikke være til hinder for å være i aktivitet. Det er ikke forbudt å gå seg en tur sånn at vi ikke får brakkesyken.

Kommuneoverlege Frode Berg gjentok at vi har skjult smitte i Rana.

– Antall bekreftet smittede i Rana fra 28. oktober til og med i går, er 94. Antall nye smittede har avtatt og jeg opplever at vi er på halen av utbruddet. Det er ennå noe aktivitet i noen smitteklynger og vi vil antakeligvis få flere positive prøver i dagene framover. Men situasjonen er mer oversiktlig enn den har vært før. Det skyldes at folk har fulgt anbefalingene og har et begrenset antall nærkontakter. Så vidt meg bekjent har ingen hatt behov for sykehusinnleggelse. Av de 94 har vi kjent smittekilde eller sannsynlig kjent smittekilde for de aller fleste. I de tilfellene vi ikke er sikre, har vi funnet sannsynlig sammenheng mellom smitteklyngene, men er ikke sikre. Det betyr etter min vurdering at vi har kontroll på utbruddet, men ikke full kontroll på smitten.

Smitten skjer hovedsakelig i yngre halvdel av befolkningen.

– Men vi ser at gjennomsnittsalderen har økt den siste uka. Smitten har skjedd hovedsakelig hjemme eller på arbeidsplass. Vi har ikke hatt smitte mellom barn i barnehage eller elever i skolen, men vi mistenker at noen få, kanskje bare ett tilfelle, der det har skjedd smitte mellom voksen og barn i skole eller barnehage. Vi har skjult smitte i Rana og ettersom vi ikke har klart å identifisere alle kilder, vurderes risikoen som høy for å få smitte i helseinstitusjoner. Jeg er ikke så bekymret for det pågående utbruddet, jeg er mer bekymret for at vi ikke har funnet alle smittekildene. At vi har skjult smitte, betyr at vi ikke har kontroll på all smitten. Vi kan se på det som en ulmebrann som du ikke ser. Den er vanskelig å slukke og kan blusse opp igjen. Det er urealistisk at vi skal komme i en situasjon uten smitte i Rana de nærmeste ukene.

Dette skjer i tiden framover:

– Det fortsetter med rødt lys på besøkskontroll på sykehjem, men det blir tillatt med besøk av ektefelle eller en annen person for beboere på langstidssykeplasser eller beboere på korttidsplass som venter på langtidsplass.

– Videregående skole: Rødt lys ut uka, gult fra mandag 23. november.

- Gult lys videreføres i skoler og barnehager.

– På arbeidspasser anbefales det hjemmekontor for personer i bofellesskap og lignende, der man ikke kan holde avstand. Digitale møter bør erstatte fysiske.

– Hold deg mest mulig hjemme.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken