Vi må ikke slutte å produsere mat på bakgrunn av en teori om at husdyrhold er med på å ødelegge kloden vår

Sauen er med på å vedlikeholde kulturlandskapet vårt og leverer førsteklasses mat uten at man har belastet miljøet i det hele tatt, skriver Lars P. Østrem.

Sauen er med på å vedlikeholde kulturlandskapet vårt og leverer førsteklasses mat uten at man har belastet miljøet i det hele tatt, skriver Lars P. Østrem. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev En feilslått miljøpolitikk?

Som de fleste har jeg fulgt med på miljødebatten som har pågått de siste årene. Noe er bra, men mye er etter min mening riv ruskende galt.

Men først. La det være hevet over enhver tvil at miljøkampen har ført til veldig mye bra. Søppelhåndteringa er blitt veldig bra, renovasjonsordningene likeså. Det er ikke lenger akseptert i Norge å kvitte seg med det som er ødelagt ved å kaste det på havet. Da jeg vokste opp var det vanlig å si: «Den der sjiten e bærre å kast på have». Båter som skulle kondemneres ble slept ut på en dyp fjord før bunnventilene ble åpnet og båten sank. Hva som kom ut av vraket etterpå, var det ingen som snakket om.

Teknologien har utviklet seg slik at forbrenningsmotorer slipper ut minimalt med miljøgifter mot det de gjorde før. Tyske forskere legger faktisk fram resultater som viser at moderne dieselmotorer slipper ut mindre miljøgifter enn de tar inn. Dette er trolig den største årsak til at luftforurensingen i våre storbyer er betraktelig redusert. Det er heller ikke lenger slik at det velter ut svart røyk fra pipene på industribygg. Man ser knapt røyk fra pipene. Nå er det bare å håpe på at resten av verden følger etter i denne endringen.

El-bilene

Men så kommer vi til det kontroversielle, nemlig el-bilene. Her putter man inn et tonn batterier som gir bilen framdrift. Nå har bilindustrien brukt flere tiår på å få bilene så lett som mulig, og så går man den motsatte veien. I tillegg inneholder disse batteriene kobolt, et metall det er mangel på i verden. Forskere hevder at hvis bilparken i Storbritannia blir elektrifisert, vil verdensproduksjonen av kobolt bli oppbrukt. Fredsprisvinneren, Abiy Ahmad Ali fra Etiopia, ber innstendig om at koboltforbruket må stanses ettersom det behøves mange andre steder enn i batterier.

Nå bruker den norske stat mange millioner i subsidier til el-biler. En Tesla subsidieres med rundt en halv million kroner. Likevel er den så dyr at bare rikfolk har råd å kjøpe den. I disse el-bilene er det puttet inn digre hi-fi anlegg og annen luksus som de færreste har bruk for. Og så selges det momsfritt!

Samtidig står barneminister Kjell Ingolf Ropstad med sitt skjeve smil og skryter av at barnetrygden skal økes med 3000 kroner til barnefamiliene. Men melk, frukt og brød skal vi betale moms for. Hva slags myndigheter er det vi har som kan føre en slik politikk? Har de tenkt på berget av batteri som skal destrueres om noen år? Eller har de kanskje tenk å sende dem til et u-land når levetida nærmer seg slutten slik at de får ta seg av avfallet på samme måte som de gjør i dag med biler, traktorer, kjøleskap, frysere, TV-apparat og radioer som er utgått på dato?

Og hvem snakker om cruiseskipene som invaderer norske byer og fjorder om sommeren? Et cruiseskip slipper ut like mye CO₂ i døgnet som 7000 biler bare mens de ligger ved kai. I tillegg kommer NOx, sot og støy. Og passasjerene legger igjen noen få hundrelapper per hode. Dobbeltmoralen er til å ta og føle på!

Hydrogen

I dag forskes det lite på bruk av hydrogen som drivstoff i motorer. Om det er en politisk vilje, vet jeg ikke. Det er imidlertid et faktum at hydrogen er lite anvendelig med dagens teknologi. Men jeg tror at om man satte sammen hjernene som blant annet har utviklet teknologien som gjør det mulig å pumpe opp olje og gass fra flere tusen meters dyp ute i Nordsjøen, så tror jeg de ville klart å løse utfordringene.

Om vi i Norge kunne knekke denne nøtta, ville vi ha en teknologi å selge til resten av verden! Ved å bruke hydrogen kunne man brukt tilnærmet samme teknologi som i dagens forbrenningsmotorer. Man ville få null-utslipp, og man har uendelig mengde råstoff å produsere av ettersom hydrogen utvikles av vann. I tillegg er hydrogen lettere enn luft og bilene vil bli lettere enn dagens modeller.

Hydrogen, om man klarer å produsere den bærekraftig, vil kunne tilfredsstille hele verdens energibehov uten at det slippes ut annet enn vann. Dette høres kanskje ut som science fiction, men mye av det vi i dag tar som en selvfølge, var en gang science fiction.

Vindmøller

På lik linje med elbiler, satses det stort på vindmøller i Norge. Dette er jo miljøvennlig på den måten at de ikke slipper ut avfallsstoff. Likevel er det en mekanisk innretning med bevegelige deler som slites ut etter ei viss tid og gir oss et avfallsproblem. I tillegg trekkes skader på natur; fugleliv, innsekter og støyplager fram av motstanderne. Ikke noe uvesentlige moment. Men det som forundrer meg er at det ikke satses mer på solceller.

Dagens teknologi gjør at selv i Finnmark vil man kunne produsere strøm av solceller. Jo nærmere ekvator man kommer jo mer strøm vil vi kunne utvinne. Likevel ser vi at selv på Kanariøyene, der sola skinner nesten hver eneste dag i året, brukes vindmøller. Hva om pengene som blir brukt til å subsidiere el-biler blir brukt til å subsidiere solceller til vanlig folk? Solceller til taktekke på et bolighus vil produsere mer strøm enn det en gjennomsnittlig familie forbruker. Solcellene har ingen bevegelige deler og de har lang levetid og de produserer strøm så lenge sola eksisterer.

Kjøtthysteri

Så kommer kravene om at vi må slutte å ete kjøtt, i hvert fall redusere inntaket. Dette bl.a. fordi drøvtyggerne slipper ut så mye metangass. I stedet skal vi mennesker gå over til å ete bønner, erter, fiber og linser og alt annet grønnfor. For all del. Det er opp til enhver hva han eller hun spiser, og det er viktig å få i seg mer frukt, grønnsaker og fiber. Men vi trenger da andre proteinkilder også. Vi må huske på at mennesket historisk sett er en kjøtteter, ikke en planteeter. Og vi må ikke glemme at dyr som beiter ute i naturen som sauer og vilt inneholder det viktige vitaminet K2.

Tenk for en ressurssløsing det er å f.eks kutte ut saueholdet. Disse dyrene går ute i naturen og beiter halve året. De er med på å vedlikeholde kulturlandskapet vårt og leverer førsteklasses mat uten at man har belastet miljøet i det hele tatt. (annet enn metanutslippene) Selv om metangassen disse dyrene slipper ut er en klimagass, har den ei nedbrytingstid som er ganske kort, sammenlignet med CO₂. Vi må ikke komme så langt i landet vårt at vi slutter å produsere mat på bakgrunn av en teori om at husdyrhold er med på å ødelegge kloden vår. Da risikerer vi at de neste som står på lista for reduksjon er menneskene, Og det vil vi vel ikke?

Lars P. Østrem
Tonnes


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken