I år er det valg til kommunestyrer og fylkeskommuner i Norge. Et lokalvalg handler mest om det som er nært og viktig i hverdagen. Helse, jobb, skole, kultur, barnehager, veier og eldreomsorg, mao det vi trenger for å skape et godt samfunn.

For å skape gode samfunn er vi avhengige av at vi har gode bedrifter som skaper verdier som politikerne kan fordele, og bedrifter som skaper jobber som gir folk inntekt og en følelse av tilhørighet. Alt starter lokalt. Skal vi ha en god samfunnsutvikling, trenger vi lokale bedrifter som får rammebetingelser som gjør at de lykkes.

Gode, stabile samfunn er også avhengig av å ha en variert miks av bedrifter som utfyller hverandre i oppgangstider, og som samlet står bedre imot nedgangskonjunkturer.

På Helgeland har vi et fantastisk næringsliv. Vi har en industri i verdensklasse, noen av landets fremste innen oppdrett, en sterk offentlig sektor, en voksende kulturnæring, mange spennende private bedrifter og et voksende høyskolemiljø som også har bidratt til et sterkere miljø for forskning og utvikling.

Vi har en utfordring på Helgeland, som i resten av nord-Norge, vi blir færre og eldre. Dette er en utvikling som vi må snu, dersom vi skal lykkes i fremtiden. Det er spesielt ungdommen vi mister, og hvorfor er det slik? Nesten 70% av våre unge slår rot der de studerer, og det er følgelig ekstremt viktig at vi har gode utdanningsmuligheter på Helgaland. En annen utfordring har vært infrastruktur. Vi har historisk sett hatt et utdatert veinett, et flytilbud med begrenset kapasitet, høye priser, sørgående ruter og dårlig vær. Været får vi ikke gjort noe med, men resten kan vi fikse.

Et historisk løft for vår viktigste gjennomfartsåre, E6, gjennomføres nå. Dette sammen med Toven-tunellen og andre tuneller gjør at det blir enklere og tryggere å forflytte seg i regionen enn noen gang tidligere. I tillegg kommer det etter all sannsynlighet ny stor flyplass på Hauan ved Mo i Rana, noe som gjør at Helgeland kobler seg på verden mht tilgjengelighet og kostnadsnivå.

Dette vil medføre en ny tidsregning for innbyggerne og ikke minst bedriftene på Helgeland. En annen effekt som jeg tror mange har undervurdert er potensialet for besøkende fra hele verden. Verden vakreste skjærgård blir plutselig tilgjengelig, og dette gir enorme muligheter for turistnæringen i hele regionen.

Helgeland er en av verdens mest spennende regioner i årene som kommer. Vi har noen naturgitte forutsetninger gjennom rik tilgang på kraft og mineraler, som plasserer oss veldig sentralt i det grønne skiftet. Dette, sammen med en betydelig kompetanse i befolkningen, gjør oss attraktiv for nye, framtidsrettede etableringer. Det skjer store nyvinninger innenfor vann, vind og solenergi, dette er svært viktige energikilder for framtiden, og få steder har bedre forutsetninger for å ta disse i bruk enn Helgeland.

Det planlegges å bygge batterifabrikker både i Vefsn og i Rana. Dette vil bli verdens mest miljøvennlige batteri, samtidig som fabrikkene vil sysselsette flere tusen ansatte. Nå er det viktig at vi innad i regionen heier på hverandre, og ikke lager dette til en lokaliseringsdebatt. Her er det snakk om Helgeland mot verden, og NÅR vi lykkes vil potensialet være enormt for HELE Helgeland.

Kort oppsummert. Vi må samarbeide på Helgeland slik at vi beholder ungdommen, og slik at vi sammen skaper framtidens arbeidsplasser og tar en sentral posisjon i det grønne skiftet.

Lykke til!

Espen Haaland

Styreleder i NHO Nordland