Under et NHO-arrangement i Bodø den 16.august sa statsminister Erna Solberg blant annet: «…så har vi to lufthavner som vi skal bevilge penger til og som skal bygges, ett her og ett i Mo i Rana. Det er altså to viktige prosjekter for at industrien skal fungere og gå godt. Effektiv transport til lave kostnader er viktig for å sikre gode konkurransevilkår.»

Vi oppfatter dette slik at statsministeren likestiller en helt nødvendig ny flyplass i Bodø med en storflyplass for Rana-regionen som det ikke er passasjergrunnlag for. I regjeringens egen rapport, utført av Urbanet Analyse, står det følgende om passasjergrunnlaget for storflyplass i Rana: «Dersom et stort jetfly (186 seter) skulle ha betjent Osloruten ville kabinfaktoren vært på kun 28 prosent i 2025 dersom Mosjøen Lufthavn ikke legges ned (…) og på 43 prosent i 2055 dersom Mosjøen lufthavn legges ned.»  Urbanet Analyse skriver at dette er betydelig lavere enn kabinfaktoren på 70–80 prosent som normalt kreves for lønnsom kommersiell drift på mellomstore og store jetfly. (Hovedrapporten, s.30) Stortinget vedtok 15.og 19.juni 2017 at ny flyplass i Rana ikke skal medføre at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned.

Også andre utredninger viser at den planlagte storflyplassen blir et stort økonomisk underskuddsprosjekt. Avinor vil ikke investere i Rana-flyplassen og Avinor vil heller ikke ta ansvar for den finansielle driften. (Helgelands Blad, 7/6-19, NTP s.117) Skal flyplassen drives privat? Er det realistisk å tro at det gir «effektiv transport til lave kostnader» slik statsministeren ønsker, når man ikke klarer å drive en flyplass på Rygge utenfor Moss med om lag tre ganger så stort befolkningsgrunnlag som hele Helgeland?

Ny flyplass i Rana ligger i NTP-ens siste planperiode 2024-2029, uten penger og uten prioritet. På denne bakgrunn er det meget oppsiktsvekkende at statsminister Solberg allerede nå har bestemt at prosjektet skal få penger og at storflyplass i Rana skal bygges, - før Stortinget har behandlet prosjektet og bevilget penger. Er det helt uten betydning for statsministeren hva fagetaten Avinor mener i denne saken?

Kanskje tror statsministeren og hennes rådgivere at bygging av storflyplass i Rana er en god valgkampsak for Høyre på Helgeland? Slik er det definitivt ikke! To ganger har ordførerne på Midt-og Sør-Helgeland sendt brev til sentrale myndigheter og argumentert mot bygging av storflyplassen. Det første brevet ble sendt i februar 2014 til Samferdselsdepartementet, underskrevet av 10 ordførere. Det andre ble sendt i mai 2017 til Stortinget, underskrevet av alle de 12 ordførerne sør for Korgfjellet. De representerer et klart flertall av innbyggerne på Helgeland. I mai 2017 sendte 48 politiske partilag fra det samme området en uttalelse der man innstendig bad om at det ikke tillates oppstart med egne midler før Stortinget har behandlet storflyplassen i Rana og bevilget penger. Blant disse var også fem partilag for Høyre. Parti-lagene ville ikke ha den type «kø-sniking» i NTP-en som statsministeren nå legger opp til ved å garantere bevilgning til et uprioritert prosjekt i planperioden 2024-2029 lenge før planperioden begynner.

Er det slik å forstå at statsminister Erna Solberg vil ha en politisk styrt nedbygging av næringsliv og infrastruktur på Midt- og Sør-Helgeland og tilsvarende oppbygging i Rana-regionen? Det blir nemlig resultatet dersom storflyplass i Rana bygges og flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen blir vedtatt nedlagt for å øke passasjergrunnlaget på Rana-flyplassen.

Er leder for Nordland Høyre, Grethe Monica Fjærvoll og Høyres fylkesrådslederkandidat, Beate Bø Nilsen, enige i at Rana bør utbygges og utvikles på bekostning av resten av Helgeland? Det vil vi gjerne ha et klart svar på før vi går til stemmeurnene den 8. og 9.september.

Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn

Roy Otto Solvang, Kåre Bergsnev, Jørn Tore Aavik