Kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, ser imidlertid ingen grunn til bekymring.

– Vi vet ikke noe om omfanget, men opplever ikke koronaviruset som et problem på nåværende tidspunkt, sier Frode Berg.

Han informerer om at en ny vaksinasjonsrunde planlegges, og trolig vil skje i oktober/november.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 2023/2024:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18 til 64 år som inngår i en risikogruppe
  • Gravide
  • Aldersgruppen 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom, aldersgruppen 6 måneder til 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

FHI melder på sine sider at det fortsatt er lite sykdom som følge av covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i befolkningen, men at det de siste ukene har det vært en svakt økende trend.

Videre opplyses det:

– Antall nye innleggelser i sykehus som følge av covid-19 er på et lavt nivå, men vi ser nå en svak økning. Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke utover høsten. Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag.

Les også

Tre år er gått siden pandemien stengte ned landet og avdekket kritisk mangel på smittevernutstyr. Hva om en ny trussel mot folkehelsa skulle oppstå?