Gå til sidens hovedinnhold

Vi som bor, jobber og lever her vet at mulighetene for vekst og trivsel er store

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samspill skaper befolkningsvekst

De siste 20 årene har vi blitt 3000 færre i alderen 20-39 år på Helgeland. Det er vanskelig å se for seg hvor mange det er. Men dersom man ser for seg at man i dag skulle sende ut 3000 stk. fra Helgeland i denne aldersgruppen – da hadde vi sendt ut hele 60 busslass. Der de aller fleste går sørover mot de større byene. Det er flere grunner til at unge velger å flytte sørover, men sett i et større bilde er det fordi det er noe som mangler der de er.

Høsten 2020 gjennomførte Sparebank1 Nord-Norge Barometer 2020x, en spørreundersøkelse om unge voksne i nord, og hva de mener om Nord-Norge og fremtiden. 574 respondenter i landsdelen mellom 18-34 år tok seg tiden til å svare på spørsmål om hvordan Nord-Norge burde bygges. Har vi kanskje fått løsningen på en av de største rekrutteringsutfordringene i Nord-Norges historie? La oss se litt på det.

Vi har en fremoverlent industri, og offentlig og privat næringsliv som leverer produkter og tjenester som etterspørres i Norge og verden. Vi er gode på bærekraft og sirkulær økonomi, som ikke bare reduserer utslipp av klimagasser, men også skaper nye spennende arbeidsplasser. Se på Nordic Comfort Products på Hemnes som får havplast fra blant annet Kvarøy fiskeoppdrett, og bruker dette til å produsere møbler som selges til hele verden. Verdiskapingen skjer både på land og til havs. Øysamfunnene huser noen av de mest kjente bedriftene i regionen, bare se på Nova Sea på Lovund som produserer laks i svære kvantum. Se på Freyr Battery som skal etablere en batterifabrikk som vil kunne bidra med opptil 2500 nye arbeidsplasser. Dette er bare noen av bedriftene vi kan være stolte over, snakke høyt om og kommunisere ut. Til de utenfor regionen, så vel som til våre egne.

Vi må fortsette å skape og utvikle utdanningstilbudene og arbeidsplassene. Deretter er vi nødt til å kommunisere dette ut. Det må skje så tidlig som mulig, slik at vi kan bidra til at barn og ungdom forstår mulighetene i det lokale arbeidslivet FØR de skal bestemme seg for hvilken studieretning de skal gå. Vi er nødt til å gi dem tid til å fordøye og forstå utfordringene som finnes her, slik at de får mulighet til å smake på tanken om en karriere i Rana, på Helgeland og i Nord-Norge. Gjennom jobben i Kunnskapsparken Helgeland har vi det siste året fått bli bedre kjent med Samarbeid Skole og Næringsliv og etableringen av Vitensenter Nordland. Dette er uten tvil to viktige arenaer for å vise barn og ungdom mulighetene i regionen. Begge prosjektene er gode eksempler på hvordan en kan knytte læring opp mot det lokale næringslivet, og gi de unge smaken på de spennende utfordringene vi har i regionen.

Det er et forbedringspotensial når det kommer til å kommunisere karrieremuligheter og aktivitet i næringslivet ut til de unge. Her har vi også et internasjonalt potensial. Med Freyr sine planer om å posisjonere seg som en av Europas største battericelleleverandører, vil etableringen i Mo i Rana gjøre at vi må se til utlandet for å kunne rekruttere nok arbeidskraft. For at de skal trives her er det viktig at vi har sosiale møteplasser, og at muligheter og tilbud kommuniseres ut på flere språk slik at vi inkluderer alle.

Unge voksne i Nord-Norge er ifølge Barometer 2020x aller mest stolt av naturen. Vi kjenner oss igjen i dette, da mange av våre samtaler med folk utenfor regionen handler om midnattssol, nordlys, fantastiske fjell, fjorder og naturopplevelser. I disse samtalene er det også samtidig rom for å trekke frem folket, kulturen og aktiviteten i industri og næringsliv. For å gjøre dette må unge voksne vite om hva som finnes i regionen, og vi må være stolte av det. Vi elsker naturen, men vi vil ha mer enn det. Og vi vet at regionen har mer å by på enn nordlys og midnattssol, det handler om å finne en målrettet og effektiv måte å kommunisere dette ut på.

Unge voksne i Nord-Norge ønsker seg muligheter. Muligheter for jobb, videre- og etterutdanning, til å dyrke interesser og til å møte andre. Øverst på ønskelisten står jobb, som gjerne er grunnen til at unge voksne flytter på seg. Samtidig spiller det også en rolle at de trives på stedet de flytter til i avgjørelsen rundt det om de blir boende. Vi kan ikke vedta trivsel på administrativt nivå. Dette gjør at vi må jobbe sammen for å ta initiativ som skaper fritidstilbud og sosiale møteplasser. Hvordan kan man på forhånd vite hvilke tilbud som vil slå an hos de unge? Spør oss! Vi vil gjerne komme med innspill.

Det er også viktig å ha i bakhodet at unge i alderen 18-34 år kan være i alle mulige livssituasjoner. Alt fra unge voksne på skolebenken som student eller lærling, til unge voksne med fast jobb, barn og fritidsbolig. Det er altså ulike ønsker og behov. Vi opplever at det er et hav av muligheter både innen karriere og fritidsaktiviteter i storbyen. Kanskje kan vi ikke gjenskape alt, men vi kan la oss inspirere og gå våre egne veier for å skape tilbud som unge voksne og befolkningen ønsker. Hvis vi ønsker å rekruttere unge som skal bidra til befolkningsvekst og ny kompetanse, så er vi også nødt til å etterspørre det. Vi kan ikke fortsette å bruke de samme gamle erfarne ansatte og kjenningene fordi det er så enkelt, for da vil vi stå på stedet hvil. Både når det gjelder kompetanse og utvikling, men også når det kommer til befolkningsvekst.

Tilrettelegging og bevisstgjøring rundt mulighetene for unge på Helgeland er en langsiktig investering som krever at man samarbeider. Hvis målet er å få flere unge voksne som skal bidra med befolkningsvekst, må vi snakke sammen og lage en overordnet strategi. Vi som bor, jobber og lever her vet at mulighetene for vekst og trivsel er store. For å realisere dette trenger vi at alle tar ansvar og jobber sammen for å tilpasse lokalsamfunn, byene, regionen og landsdelen for at de unge voksne skal komme tilbake. Kanskje vi sammen kan få bussene til å ta veien hit i stedet?

Anette Møllersen Bjørnå
Trainee i digital kommunikasjon i Kunnkapsparken Helgeland

Stian Heggli Kleftås
Trainee Kunnskapsparken Helgeland

Kommentarer til denne saken