Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger nye vekststrategier i Nordland, for vi kan ikke fortsette med å ha ungdommene våre som vår fremste eksportartikkel

Artikkelen er over 1 år gammel

Helgetanker Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt siden jeg var 21 år har jeg fått lov å være folkevalgt, først i 28 år i Lurøy kommune og de siste fire årene i fylkespolitikken. Jeg er hellig overbevist om at vi er avhengige av både bygda og byen for å lykkes. Men det kreves politisk vilje og hardt arbeid for å få det til. Og lykkes vi er oppsiden stor. Da skapes det arbeidsplasser og utvikling i hele landet, verdiskapingen øker, og vi får mer å bygge vår felles velferd for. Det handler om å skape og dele.

I Nordland ser vi for tida ei svært negativ befolkningsutvikling. Ifølge Statistisk sentralbyrå har fylket vårt mistet 8 innbyggere hver eneste dag de siste tre månedene, totalt 702 mennesker. Det fører til mindre handlingsrom for fylker og kommuner som skal lage gode tjenester og det skaper utfordringer for næringslivet som trenger kompetent arbeidskraft.

Når høyreregjeringen i tillegg har foreslått den svakeste kommuneøkonomien på 15 år, så sier det seg selv at det blir krevende. For færre innbyggere, nytt inntektssystem og kutt til fylkene betyr lavere inntekter, selv om skoleklasser og ferger koster like mye å drive og behovet for å investere i veier øker. Og det stiller lokal- og fylkespolitikerne overfor valg som kaller på uttrykket «å velge mellom pest og kolera». Et godt eksempel på det er Nordland fylkeskommune, hvor jeg sitter i fylkestinget:

I 2014 vedtok høyrepartiene et nytt inntektssystem for fylkeskommunene som reduserte inntektene til Nordland med 284 millioner kroner årlig. Det er også kuttet flere hundre millioner i regionale utviklingsmidler som vi har brukt på å støtte vekstprosjekter i kommunene. Så kommer statsbudsjettet og det viser seg at fylket på toppen av alt dette får fylkeskommunen 73 millioner mindre enn lønns- og prisveksten. I Arbeiderpartiet har vi sagt at vi ønsker å øke veiinvesteringene med en milliard kroner på fylkesveiene i Nordland. Det handler om å ta tak i forfallet på veiene og fjerne flaskehalser. For å få fram varene våre, fra kyst til marked. Da kreves det et overskudd til egenkapital og til å betale for renter og avdrag. Men da blir det mindre penger til å drive skole, ferger og hurtigbåter. Gode videregående skoler er viktig for å utdanne framtidas arbeidsfolk til næringsliv og kommuner. Ferger og hurtigbåter er viktig for livet og verdiskapinga på kysten. Men veier som frakter fisk, mineraler, industriprodukter og folk er også viktig for næringslivet og framtidas Nordland. Derfor må vi selvsagt ta så mye av kuttene som mulig i administrasjonen, og vi må være helt sikre på at vi ikke bruker penger og ressurser på å gi ungdommer et skoletilbud uten at det venter en læreplass i den andre enden.

I kommunene sitter det folkevalgte, nesten alle på hobbybasis og fra mange partier, som fortvilet leter etter måter man kan drive kommunen mer effektivt på. Men som likevel vil måtte velge mellom nye sykehjemsplasser eller om de kan beholde alle skolene. Pengene strekker ikke til. Over de siste seks årene har høyreregjeringen brukt 125 milliarder kroner på skattekutt, mest til de som har rikelig fra før. Det er penger som kunne vært brukt på fellesskapet. Arbeiderpartiet har hvert eneste år foreslått å bruke 3 til 4 milliarder mer på kommuner og fylkeskommuner. Ordet kommuneøkonomi kan sikkert høres kjedelig ut, men det er nå en gang det som betaler både lærere, sykepleiere, skoler, ferger, veiutbygging, kulturskole og mye, mye mer. På dette feltet vil det merkes godt om vi får et regjeringsskifte i 2021.

Det aller, aller viktigste for å skape vekst er å skape trygge og spennende jobber som ungdommene våre har lyst til å vende tilbake til etter at de er ferdigutdanna. Da er vi avhengige av gründere og et framoverlent næringsliv. Men vi trenger også gode lokalsamfunn og muligheter til å gå inn og aktivt legge til rette for etableringer. En aktiv næringspolitikk handler om alt fra å stille areal til disposisjon for havbruksnæringa eller til ny industri, og såkornstøtte og risikoavlastning til nye bedrifter. Er kommunen en aktiv og god medspiller for dem som har en god forretningsidé? Er saksbehandlinga effektiv? Er gebyrene for høye? Hvordan kan vi legge enda bedre til rette for bedrifter som bidrar til at vi klatrer i verdikjeden, foredler mer, tjener mer penger på alle naturressursene og skaper attraktive arbeidsplasser? Alt dette kan forsvinne i fokuset på å redde mest mulig av tjenestetilbudet som er under press enten det gjelder skattekontorer, tingretter, ferje- og hurtigbåtruter, skoleklasser eller kutt til frivillighet og kultur.

Vi trenger nye vekststrategier i Nordland, for vi kan ikke fortsette med å ha ungdommene våre som vår fremste eksportartikkel. Vi må gjøre alt som står i vår makt for å snu utviklinga, og vi må våge å tenke nytt. Vi må være fokuserte på målene: Vi må skape større verdier og flere arbeidsplasser basert på alle de spennende naturressursene vi har: Skog og land, rød og hvit fisk, rein energi og mineraler, en verdensledende industri og kompetente fagfolk. Det grønne skiftet byr etter på store muligheter om vi spiller kortene rett. Men da må vi tåle noen vindmøller der det gir industriutvikling. Vi må sette av arealer til oppdrettsnæringa, vi må tillate dyrking av myr, og vi må tåle et hakk i noen av de tusen fjellene våre for å hente ut mineraler verden trenger.

Så må staten stille opp, ikke stikke av. Den må bidra med statlige arbeidsplasser som balanserer arbeidsmarkedene våre. Med god tilgang på utdanning for både ungdom og voksne. Med regionale utviklingsmidler til vekstprosjekter i hele fylket. Og med en kommuneøkonomi som kan bygge gode bo- og arbeidsmarkeder i hele landet. Da vil også nasjonen få enda større glede av alle ressursene vi har her nord. Vi er inne i ei tøff tid i Nordland. Den nasjonale politikken utfordrer nordlandssamfunnet på en måte vi ikke har opplevd før. Men vi må ikke miste troen på alle mulighetene vi har. Nordlendinger mister ikke motet, vi står hainn av! Og om to år må vi ha ei ny regjering.

Bjørnar Skjæran,
Nestleder i Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken