Framtidas smeltedigel!

29. januar i år var en milepæl, både for Freyr, men også for Rana og Helgeland. Dette var dagen da vi kunne offentliggjøre resultatet av mange måneder med målrettet arbeid for å hente inn ny aksjekapital. Men datoen markerte samtidig treårsjubileet, på dagen, for det første møtet mellom Freyr, Rana Utvikling og Mo Industripark.

Helt fra vårt første møte med Rana, har vi i Freyr blitt imponert over den offensive gründerånden og ståpå-viljen som eksisterer i samfunnet her. Vi har sett et sterkt industrielt DNA, som har skapt en grønn industripark i verdensklasse og som har tatt inn over seg at framtida er fornybar, sirkulær og bærekraftig.

Det er dette DNA-et, sammen med tilgangen til konkurransedyktig fornybar kraft og veldig kompetente arbeidere, som har fanget interessen til en rekke internasjonale aktører. Disse aktørene satser nå mye, både penger og prestisje, på at Freyr skal lykkes i å produsere verdens mest miljøvennlige batterier til et raskt voksende marked. Og vi kommer til å lykkes! For vi har lokalt, nasjonalt og internasjonalt samlet noen av de beste folkene som finnes, for å gjøre det.

Den kapitalen som nå er stilt til rådighet for å utvikle Norges første battericellefabrikker, er verken farlig eller suspekt, men investorene har ett ufravikelig krav, det må skapes verdier i Rana fort for å møte behovet det raskt akselererende grønne skiftet skaper.

Rana og industrien på Helgeland har lange tradisjoner for samarbeid mellom norske og internasjonale interesser. Første gang var i 1899 da amerikansk kapital med Thomas Edison i spissen, kjøpte rettighetene til jernmalmproduksjon og skapte Dunderlandsverket. Dette var startskuddet for 120 år med industrihistorie som vi i Freyr er veldig stolte over å kunne få føre videre og utvikle.

Mange har vært skeptiske til Freyr og våre planer, noe som også har vært tett knyttet opp til utvikling av en ny vindpark på Sjonfjellet. Vår holdning har hele tiden vært, og er fortsatt, at det grønne skiftet og ny industriutvikling i Norge krever betydelige mengder ny fornybar energi. Vi mener at det er både god industrilogikk og god industripolitikk å tilføre ny fornybar kraft inn i markedet når vi tar i bruk store mengder kraft til ny industri. Vi velger likevel å skille vindkraft på Sjonfjellet ut av Freyr og overlater til andre å utvikle vindkraft. For vi må bruke all vår tid og alle våre ressurser på å lykkes med planene om batterifabrikk. Men la det ikke være noe tvil: Framtidig industrivekst på Helgeland, og i Norge som helhet, må ha tilgang til store mengder ny, fornybar energi.

Med den kapitalutvidelsen som kommer når alle godkjennelser er på plass, har Freyr fått det virkemiddelet som skal til for å jobbe enda raskere og bygge enda større. Vi ser med glede på de andre batteri-initiativene som nå kommer på løpende bånd. Bare når det gjelder Hydro/Equinor/Panasonic sine planer, er det 84 kommuner som har meldt inn sine tomtealternativer. Men i Freyr er vi de første, og vi skal levere batterier til markedene allerede neste år. Denne uka var også battericelleproduksjon tema i Stortinget, og det signaliseres sterk støtte til denne industrien over hele det politiske spekteret. Dette og mere til ønsker vi velkommen, for vi konkurrerer i et verdensmesterskap, ikke et kretsmesterskap. Norge har de beste forutsetninger for storskala batteriproduksjon og vi trenger ikke mer enn at norske politikere gir oss de samme konkurransebetingelsene som resten av Europa får for å bygge en bærekraftig industri for framtida.

Til syvende og sist, så er vi i Freyr klar over at vi blir målt, veid, og dømt, på om vi klarer å levere det vi har lovet. Derfor har vi helt siden de første møtene i Rana vært opptatt av å være etterrettelige, og å alltid holde det vi lover. Og det tror vi også er grunnen til at mange i Rana har gått fra sunn skepsis til framoverlent entusiasme.

Vi er nå klare til å starte den realiseringen av planene våre som etter hvert vil gi 1500 arbeidsplasser innen battericelleproduksjon i Rana. Men det er bare i vår virksomhet alene. Med mange nye arbeidsplasser følger økt behov i mange sektorer, og vi er også helt sikre på at næringslivet i regionen, med Mo Industripark i spissen, kommer til å sørge for en betydelig knoppskyting langs hele verdikjeden. Både i Västerbotten, i tilknytning til Northvolts satsing i Skellefteå, og i Industriparken, så snakker man om en ringvirkningsgrad på 2,8. Det vil si at Freyrs satsing kan gi 4.200 arbeidsplasser i Rana og på Helgeland.

Mo i Rana er kjent som smeltedigelen, der mange ulike mennesker møttes, bygde fellesskap og skapte den framtida som mange drømte om etter krigen. Da var det jernsaken som måtte løses, og jernverk som skulle bygges. Nå må vi løse både klimautfordringene og skape nye arbeidsplasser for å opprettholde velferdsstaten., Det kan og må vi gjøre sammen. Freyr er klare til å bidra til utviklingen av smeltedigelen Rana – i respekt for og i samarbeid med de flotte innbyggerne her, både nåværende og framtidige!

Tom Einar Jensen,
Konserndirektør FREYR
Torstein Dale Sjøtveit,
Arbeidende styreleder FREYR