Vår kjære SV-høvding Inge Myrvoll har gått bort. Inge var et tvers igjennom solidarisk menneske. Inge så sammenhengen mellom praktiske løsninger i norske lokalsamfunn og de internasjonale kampene mot fascisme og undertrykkelse. Inge var en livsnyter, opptatt av kultur og sosialt fellesskap – og han var en habil kokk for utallige hyggelige SV-samlinger. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vi ikke får møte Inge igjen.

Inge Myrvoll var fagforeningsmannen fra Jern og Metall i Mo i Rana som omsatte kampen for hver enkelt medlems rettigheter til nasjonal velferdspolitikk. Han var patriot og ildsjel i den lokale idrettsklubben Stålkameratene og glødende opptatt av å bidra med smått og stort til lokalsamfunnet. Oppveksten på Mo i etterkrigstiden var kompasset for hans innsats for medlemmene da han var tillitsvalgt, og for velgerne som stortingsrepresentant for SV.Hedersmannen Inge Myrvoll var dypt forankret i Rana-samfunnet og Nord-Norge. Han var også industriarbeideren med et perspektiv langt ut over lokal og nasjonal politikk. I 1989 ble han valgt som stortingsrepresentant for Nordland SV til Stortinget.

I tre perioder var han medlem av samferdselskomiteen. Han reiste land og strand rundt og omsatte lokale ønsker til nasjonal politikk. Han var strategisk, tenkte langsiktig og var opptatt av å kombinere miljøhensyn og framtidsrettet infrastruktur og han var jernbanens forkjemper framfor noen. Inge var også opptatt av rikspolitikk og internasjonal politikk. Han var en svært god debattant, med snert i replikken og hadde venner i alle partier. Inge var humoristisk og omsorgsfull. Han nøt tverrpolitisk respekt og var en rå forhandler for SV og Nordland. Inge var en pragmatisk politiker, mer opptatt av resultater enn paroler. Han var en sterk forkjemper for at SV skulle omsette velgernes stemmer til konkrete politiske resultater og søke regjeringsmakt når velgerne gav oss oppslutning til det.

I 2003 stilte Inge Myrvoll til valg som ordførerkandidat hjemme i Rana. Det ble et brakvalg for SV, og med 38,3 prosent av stemmene ble Inge ordfører. I Inges periode som ordfører ble Campus Helgeland etablert, et kraftsentrum for utdanning på Helgeland. Han gikk foran for å få økt kvinneandelen i alle styrer hvor Rana kommune hadde noe å si, og han fikk innført skolemat på skolene i kommunen. Han var en målrettet sosialist, alltid opptatt av å skape praktiske resultater for vanlige folk.

Inge var en sterk tilhenger av det rødgrønne samarbeidet. I regjeringsårene fra 2005 til 2013 fikk vi gode råd, ideer og støtte til å gjennomføre pragmatiske kompromisser for å møte morgendagens utfordringer om klima- og miljøvennlige løsninger som folk flest kunne ønske og akseptere.

Det sier mye om Inges jordnære innstilling og lagånd at han etter tiden som stortingsrepresentant og ordfører tok på seg en rekke grasrotoppgaver i SV. Som styremedlem i lokallaget og god rådgiver for kamerater i både Rana SV og Nordland SV var Inge forbilde, venn og inspirator for svært mange.

Vi er evig takknemlige for Inge Myrvolls innsats for vår bevegelse. Vi vil savne hans skarpe blikk for politiske muligheter og løsninger. Vi vil savne humoren og omtanken. Inge var inderlig glad i familien sin og våre tanker går til dem. Vi lyser fred over Inges minne.

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken