Dette sa konsernsjef Dag Falk-Petersen på dialogmøtet fredag. Her kan du se et langt utdrag fra første del av møtet.