Videregående opplæring legger grunnlaget for fremtidens arbeidsliv i hele fylket.

Dagens ordning med regionale inntaksgrense fungerer ikke, og Fremskrittspartiet i Nordland vil at fritt skolevalg skal sees under et innenfor fylkets grenser.

Fremskrittspartiet i Nordland mener at en desentralisert tilbudsstruktur er til det beste for næringsliv og lokalsamfunn i hele fylket. Fagarbeidere skapes i samarbeid med bedrifter og skoler. Skolene i samarbeid med næringslivet vil gi en mer tidsriktig og arbeidslivsorientert tilbud av opplæring. Fremskrittspartiet i Nordland mener derfor at ansvar for å opprette klasser i større grad må legges til de videregående skolene.

Ap, Sp, SV og KrF har i de senere år økt antallet elever som kreves for å opprette en klasse. Dette skjer parallelt med at antallet elever går ned. Summen av disse faktorene er at det blir færre linjer i distriktene, og dette igjen fører til færre ungdommer og mindre tilgang til kvalifisert arbeidskraft for lokalt næringsliv. Fremskrittspartiet I Nordland vi redusere antall elever som trengs for å opprettholde en klasse.

Christina Skarheim Kristoffersen, Nordland FrPs 5. kandidat til Fylkestinget, Svolvær