Vil avskaffe vold mot kvinner og markerer med oransje: – I Rana er saken høyst aktuell med et krisesenter i krise, som det må finnes en løsning for

– 25. november er den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Den vil vi gjøre synlig også i Rana, og mener forfatningen som krisesenteret er i, aktualiserer temaet lokalt. Kvinner som utsettes for vold må ha et trygt sted å søke tilflukt.