Vil blokkere domstolsreformen - dermed kan man unngå en nedleggelse av tingretter på Helgeland

Av