Vil etablere eierselskap for båt. Kan gi mindre rederi muligheten til å kjøre ruter i Træna og Lurøy

Nordland fylkeskommune ønsker å etablere et eget aksjeselskap for egne fartøy, som kan gi flere mulighetenå drifte rutene. Bildet viser MS Helgeland.

Nordland fylkeskommune ønsker å etablere et eget aksjeselskap for egne fartøy, som kan gi flere mulighetenå drifte rutene. Bildet viser MS Helgeland. Foto:

Fylkesrådet ønsker å etablere et eget aksjeselskap for fylkeskommunale fartøy. 

DEL

- Vi eier etter hvert en god del båter som går i rutene langs kysten. Dette er en eierformalisering av disse båtene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, i en pressemelding.

I stadig flere hurtigbåtruter velger Nordland fylkeskommune selv å eie båten, mens driften av rutene settes ut på anbud. Nå ønsker fylkesrådet å etablere et eget selskap som skal eie alle fartøyene som er kjøpt inn.

– Dette er en naturlig oppfølging av at vi etablerer stadig flere båtruter der vi selv eier fartøyet. Å eie båtene selv, gir store besparelser og gjør at vi kan bruke pengene på ruteproduksjon for nordlendingenes beste, sier Bentzen.

Større konkurranse

For stadig flere samband står Nordland fylkeskommune selv som eier av båtene. Det gjør at flere mindre rederier kan være med i konkurransen om å drifte rutene, ifølge Bentzen. Dette gjelder eksempelvis de to Nordlandsekspressene og kommende ruter både i Lurøy, Træna og i Herøy.

– Det handler både om kapitalutgiftene til selskapene, og om at tilgang på fartøy som oppfyller spesifikasjonene, i stor grad har favorisert de aller største selskapene. Med denne eiermodellen får vi flere aktører med i konkurransene, sier Bentzen.

Etablering av et eierselskap åpner også opp for enklere samarbeid med andre fylkeskommuner og offentlige aktører, eksempelvis knyttet til videre utvikling av nye miljøgunstige hurtigbåter.

– Det vil skje enorme endringer både i teknologi, null- og lavutslipp, og typer båter i årene som kommer. Mange jobber med å utvikle elektriske båter, hydrofoil-løsninger, og infrastruktur til havnene. Dette er en utvikling som Nordland fylkeskommune ønsker å være en del av i det grønne skiftet, påpeker Bentzen.

100 mill. i egenkapital

Selskapet som skal etableres, vil få overta fartøyene som Nordland fylkeskommune allerede eier, og vil få en egenkapital på inntil 100 millioner kroner. Selskapet vil være i operativ drift innen årsskiftet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) opplever at eierskapsmodellen er etterspurt av fylkestinget, og gir honnør til Frps Dagfinn Olsen som har trykket på, og som har gitt gode innspill i utformingen av saken.

– Dette er en stor sak som Nordland fylkesting må ta stilling til, og det er åpenbart at det er ulike syn på hvorvidt fylkeskommunen skal eie båtene vi har i drift. Men vi snakker altså ikke om å etablere et eget rederi. Dette handler om en anbudsmetodikk som skaper større konkurranse, og som gir forutsigbarhet og stabilitet for nordlendingene, ved at vi har trygge, moderne og miljøgunstige båter i våre ruter, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Artikkeltags