Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi støtteerklæring til Ida Bukholm: – Helt forkastelig hvis det er rett slik det er framstilt

For abonnenter

Formannskapet i Rana har møte torsdag. I spørsmålsrunden tok Fremskrittspartiets Allan Johansen ordet for å be om at de utformer en uttalelse til støtte for Ida Bukholm, som Helgelandssykehuset har opplyst har sagt opp sin stilling som fagsjef.

Bukholm har senere trukket oppsigelsen, da hun hevder det var en forutsetning at det skulle opplyses om at hun ble bedt om å si opp som følge av en e-post hun sendte til Helsetilsynet. Helsetilsynet har bekreftet at opplysningene i e-posten er relevant for tilsynssaken i forbindelse med tarmkreftkirurgien.

– Jeg synes at vi i formannskapet skulle ha sagt at vi støtter Ida Bukholm i det hun er utsatt for nå. Det hører ikke hjemme noe sted, den behandlingen en sånn person får i Helgelandssykehuset. Jeg synes formannskapet skulle gått ut og sagt at vi gir henne vår fulle støtte. Det er helt forkastelig hvis det er rett slik det er framstilt. At folk blir behandlet på en slik måte ... Hun har gjort en fantastisk god jobb for Helgelandssykehuset. Svaret fra den som fikk e-posten er at det er helt relevante opplysninger. Det hadde vært mer kritikkverdig hvis hun ikke hadde kommet med slike opplysninger, sa Johansen.

Svaret fra Anita Sollie, som i starten av møtet vikarierer som ordfører siden Geir Waage er opptatt i eiermøte i Helgeland Kraft, er at en slik diskusjon kan tas etter at formannskapet har hatt lunsj.

Les også

Styremedlem Eva Monica Hestvik om Ida Bukholm som har sagt opp stillingen: – Det virker som om administrerende direktør og fagsjef har ulik oppfatning av fakta i saken

Les også

Solid støtte fra legeforening og øvrige tillitsvalgte ved sykehuset i Rana, til fagsjef Ida Bukholm: – For oss er det hårreisende at en svært kompetent medarbeider opplever å bli presset til oppsigelse

Les også

Fagsjef Ida Bukholm har trukket oppsigelsen, men fått beskjed om at Helgelandssykehuset ikke godtar det. Nå er legeforeninga koblet inn

Les også

Ida Bukholm: – Ledelsen ba meg slutte som fagsjef i Helgelandssykehuset på grunn av innholdet i en epost til Helsetilsynet. Jeg satte som vilkår for å slutte at det ble opplyst om dette