Vil gjøre det lettere å bygge i strandsonen: – Er det noe vi har mye av i nord, så er det kystlinje

Regjeringa vil ha færre innsigelser mot bygging ved sjøen. Målet er flere arbeidsplasser, men det kan også bety boliger og hytter i strandsonen. – Kommunestyret skal fortsatt bestemme, sier Kent Gudmundsen (H).