Vil ha gamle ambulansefly på vingene på få dager: - Urealistisk