Vil ikke blande seg inn i personalsak i Helgelandssykehuset: – Synes ikke vi skal uttale oss om det