Momek Invest AS er et investerings- og innovasjonsselskap, som også har eiendom som et viktig satsingsområde. Sammen med selskapet Tord Kolstad Eiendom AS fra Bodø har Momek Invest etablert selskapet Brennåsen Boligutvikling AS, som nylig har kjøpt et 73 dekar stort tomteområde ved innkjøringen til Brennåsen. Det ligger ikke langt fra bebyggelsen på Øvre Gruben.

– Vi har fått hånd om et stort område mellom Brennåsveien og E12. Det betyr på motsatt side av Brennåsveien sett fra Hallveien, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy i Momek Invest AS.

God utsikt

Det var flere grunneiere som samlet solgte eiendommen til Brennåsen Boligutvikling.

– Området her er virkelig undervurdert. Utsikten nedover mot byen er flott, sier Risøy.

Han mener beliggenheten er svært godt. Det er nært byen.

– Vi ser for oss å bygge og selge opp mot 200 boenheter, sier Risøy.

– Dette ligger an til å bli et meget spennende prosjekt. Mulighetene blir mange, sier konsernsjef Wiggo Dalmo i Momek Group.

Ikke ferdig tegnet

Innenfor det 73 dekar store tomteområdet er det åtte ferdigregulerte tomter for eneboliger. Brennåsen Boligutvikling AS ønsker å se bredere på mulighetene.

Utsikten nedover mot byen er flott

Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Momek Invest AS

– Vi vil etter påske gå i en dialog med kommunen når det gjelder utnyttelse av området. Tanken er å satse på leilighetsbygg av ulike størrelser, som kan huse både små og større leiligheter, sier han.

Selskapets utgangspunktet er å selge enhetene, men Risøy er heller ikke fremmed for at det kan bli snakk om noen utleieenheter.

– Tiden vil vise. Vi er i startfasen, sier han.

Blant annet har selskapet ikke startet prosessen med å tegne ut hvordan de ser for seg å utnytte den store tomta på en god måte.

– Vi ser for oss å stå for utbyggingen og så selge enhetene, sier Risøy.

Uklar tidshorisont

Når det kan bli aktuelt å starte byggingen i området avhenger av arbeidet med reguleringsplanen og den kommunale behandlingen.

– Med alt som planlegges av vekst her i Rana, mener vi det skulle være behov for mange boliger. Plasseringsmessig ligger dette nært den aktuelle tomta på Stormoen til Freyr Battery AS og den nye flyplassen, sier Risøy, som mener de nå er på ballen på et rett tidspunkt.

Han viser også at det er nærhet til det planlagte nye kommunale boligområdet på Brennåsen, hvor kommunen i sin reguleringsprosess har satt av tomt for både barnehage og skole.

Brennåsen Boligutvikling AS

Et boligutviklingsselskap eid av Momek Invest AS og Tord Kolstad Eiendom AS.

Har fått hånd om ei 73 dekar stor tomt mellom Øvre Gruben og starten av Brennåsen.

Planlegger opp mot to hundre boenheter.