– Vi ser at prisene stiger på svært mange områder i samfunnet, og at mange nordlendinger får det trangere. Nå har vi sjans til å gjøre økonomien litt bedre og livet litt enklere på denne måten. Det er en av grunnene til at vi prioriterer dette kuttet nå, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

I denne går det frem at fylkesrådet legger opp til å kutte i billettprisene på hurtigbåt i fylket. Hvis fylkestinget stiller seg bak, vil prisen bli 25 prosent lavere for passasjerer på alle de 21 fylkeskommunale hurtigbåtrutene i Nordland. Det inkluderer da både NEX 1, regionpendelen mellom Sandnessjøen og Nesna, Helgelandspendelen, Lurøy-ruta, lokalruta til Træna og Rødøy - Melfjordbotn.

– Målet er at priskuttet er i havn allerede fra 1. juli, dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget og det er tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringen i systemene våre, sier Eide.

Et priskutt på sommeren vil også være positivt for reiselivet, uttaler hun.

– Ja, det blir lettere å velge hurtigbåt når prisene går ned, både for lokale og for besøkende til Nordland. Når vi nå ønsker å senke prisene på alle disse strekningene langs Nordlandskysten, så håper vi at det også kommer turistnæringen til gode på de stedene der hurtigbåtene går.

Nordland fylkeskommune driver 12 ruter på Helgeland, 4 ruter i nordre Nordland og 3 strekninger i midtre Nordland, i tillegg til de to nordlandsekspressene som kjører mellom Svolvær og Bodø og mellom Sandnessjøen og Bodø.

Prislappen for forslaget kommer på rundt 14 millioner kroner i året. Nestleder Svein Øien Eggesvik mener det er verdt pengene.

– Vi skal bidra til at flere reiser kollektivt og velger miljøvennlige alternativ. Vi skal også legge til rette for at det er mulig å bo, jobbe og leve over hele Nordland. Med slike tiltak blir det enklere å gjennomføre, sier Eggesvik. Fylkesrådet jobber nå aktivt opp mot både Stortinget og regjeringen for at prisene på hurtigbåt skal senkes enda mer. Klarer vi å få med staten på dette spleiselaget vil det bety at vi vil ha mer penger til å drifte skoler, vedlikeholde fylkeveger og gi ende bedre tannhelsetilbud til befolkningen i Nordland.