Rødt Nordland vil sette ned foten mot å etablere vindkraftverk til havs.

– Det er nok nå. For fiskeriavhengige samfunn langs kysten er havvind ikke godt nytt, skriver Rødt Nordland i en årsmøteuttalelse.

Rødt Nordland finner det bemerkelsesverdig at det aldri har blitt gitt gode svar på spørsmål om samfunnsøkonomi og finansieringsmodeller for utbygging av vindkraftverk til havs.

Ut fra dagens kunnskapsgrunnlag står Rødt Nordland fast på at sokkelen ikke skal elektrifiseres.

– Det skal ikke bygges hybridkabler. Det skal ikke bygges havvind. Naturmangfoldloven skal gjelde i hele den økonomiske sonen til havs, ikke bare 12 nautiske mil fra land. Det skal ikke forekomme satsinger som forhindrer fiske og fangst eller truer livet i havet. Fiskeplasser skal ha fortrinnsrett, og gyteplasser skal beskyttes. All ny aktivitet som skal planlegges å skje på havet, skal sees i lys av marin verneplan og må ikke gå ut over sårbar og viktig natur til havs eller langs kysten, har årsmøtet vedtatt.