• Motvind Sjonfjellet arrangerte folkemøte på Mo, torsdag. Vi var mange som fikk mye viktig informasjon ang etablering og behov for vindkraft.

Fakta om ødeleggelser av natur,miljø og dyreliv.

All forurensning som vil oppstå, både under anleggsperioden og under drift burde være nok til å si nei til vindkraft.

Også ødeleggelser av menneskers livskvalitet grunnet støy og andre forstyrrelser vil være en viktig grunn til å si nei. Og det er ikke bare snakk om mennesker som bor i nærområdet til vindturbiner, men også langt unna.

Det finnes så mye dokumentasjon på alle negative sider ved etablering av vindkraftverk, og det er så synd at de som tror dette er så bra og naturvennlig ikke setter seg inn i alle ulempene.

Rana kommune gikk i 2013 imot etablering av vindkraftverk på Sjonfjellet. Det var et velbegrunnet avslag hvor hensyn til natur og miljø var viktig.

Og at inngrepene som måtte gjøres i naturen var alvorlige, og ikke reverserbare.

Men nå er det ikke så nøye alikevel?

Nå lokkes det med arbeidsplasser, så da ofrer vi naturen og så mye mer.

Men fakta er at vi har nok kraft her, og vi kan faktisk holde i gang en batterifabruk med eksisterende kraft.

Vi trenger ingen vindturbiner på Sjonfjellet.

Er ikke det bra? Eller...

La Sjonfjellet leve.

Siri Schreiner, Mo i Rana