Det var på årsmøtet i hovedkomiteen for Vargtrekket, at det ble fattet vedtak om at rennet ikke mer skal arrangeres.

Og bakgrunnen er så enkel som den er trist; etter flere år med funksjonærsvikt og for dårlig rekruttering på arrangørsiden, ser man dette som det mest fornuftige.

– De siste års Vargtrekk har etter komiteens mening ikke hatt den kvalitet et turrenn fortjener, og dette skyldes i første rekke lite mannskap og for få personer med nødvendig kompetanse. Vi beklager det sterkt. Men skulle det vise seg at interessen og "spiriten" kommer tilbake slik den en gang var, er det selvfølgelig ingenting i veien for å ta opp arrangementet på nytt, sier leder for Vargtrekket, Arnleif Finnes, i en e-post til Rana Blad.

Men folk Rana Blad har snakket med mener det skal mye til før løpet gjenoppstår, i alle fall i den formen det har vært. Dermed ser det ut til at den 30. utgaven av rennet - i 2008, blir stående som det siste arrangementet.