Material property, Font, Rectangle

Nå blir det tryggere å selge og kjøpe bolig

1. januar 2022 trer den nye forskriften til avhendingsloven i kraft. Den regulerer ansvarsforholdet mellom selger og kjøper ved avhending av fast eiendom, og krever grundigere dokumentasjon av eiendommens tilstand.

– Det er veldig positivt at dette nå blir endret på myndighetsnivå, noe som vil bidra til langt færre reklamasjoner, konflikter og tvistesaker i etterkant av et eierskifte. Dette er noe vi i Verdi Eiendomstakst AS – og hele takstbransjen med Norsk Takst i spissen – lenge har hatt et ønske om å få endret, sier Dag Ottar Mikalsen i Verdi Eiendomstakst AS.

Går alltid på jobb for å hjelpe

Dag Ottar og kona Irene har jobbet med verditaksering av eiendommer i 10 år, og har taksert om lag 2 000 eiendommer på Helgeland.

– Vi er et verdibasert takstfirma, som i praksis betyr at vi alltid går på jobb med det formål å hjelpe folk med en trygg bolighandel. Historisk sett har det vært alt for mye konflikter ved omsetning av boliger, og årsaken til dette er som oftest alt for enkle og ufullstendige takstrapporter, understreker Mikalsen.

Det har tidligere også vært en rekke ulike takstrapporter som man kunne velge mellom, mens nå blir det bare én.

Verdi Eiendomstakst har de senere årene bygd seg opp til å bli en solid stab med bygningssakkyndige. I oktober får de også en ny medarbeider med på laget, og er da til sammen seks ansatte. Mikalsen får ikke rost sine medarbeidere nok – en fin gjeng med høy fagkunnskap og grunnleggende verdier i tråd med selskapets visjon.

– Vi legger mye sjel i hvert eneste takstoppdrag, og vi tar oss alltid god tid på befaringene. Dette både i form av de om lag 1 000 sjekkpunktene som vi følger, men også i det å lytte til kundene i form av den kunnskapen de selv besitter om sin egen bolig. Med en god dialog og en rekke spørsmål som vi stiller, får vi da fram mye relevant informasjon om eiendommen. Samlet sett gir dette både grundige, informative og troverdige takstrapporter. Med andre ord; de aller beste tilstandsrapportene.

Verdi Eiendomstakst AS: fra v. Ørjan Klausen, Sindre Jakobsen, Irene Mikalsen, Marius Høgås og Dag Ottar Mikalsen. Solveig Mikalsen (regnskap) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Smile, Table, World, Chair

Bygningssakkyndig Sindre Jakobsen (t.h.) er siste tilskudd i Verdi Eiendomstakst AS, og ønskes her varmt velkommen av daglig leder Dag Ottar Mikalsen.

Ikke “som den er”

Med endringene i avhendingsloven kan ikke selger lenger ta forbehold som «solgt som den er», og får derfor et langt større informasjonsansvar. Kjøperen på sin side kan ikke påberope seg en mangel på noe som framkommer i en tilstandsrapport.

Den nye tilstandsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse av bolig ved omsetning – og alle bygningsdelene skal både vurderes og gis en tilstandsgrad (TG) fra 0-3. De bygningsdelene som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, som er de vesentligste avvikene, skal også ha en tilstandsbeskrivelse med en anbefaling om hva som bør gjøres for å få utbedret avviket.

Nytt for leserne av de nye rapportene er også at avvikene med tilstandsgrad 2 og 3 blir gitt et sjablongmessig kostnadsanslag for hva det vil koste å utbedre avviket.

– Det er ingen tvil om at en grundig tilstandsrapport er det aller viktigste dokumentet med tanke på det å unngå en reklamasjon eller tvistesak i kjølvannet av et salg. Og konflikter er det ingen som ønsker, verken selger eller kjøper. Det er derfor helt på sin plass at takstbransjen nå får et langt større ansvar på sine skuldre enn tidligere, dette i form av «selgers opplysningsplikt».

De fleste leiligheter og fritidsboliger, samt også enkelte eneboliger, har tidligere blitt solgt med en enkel rapport – i beste fall en enkel verdi- og lånetakst. Den nye forskriften til avhendingsloven stiller derimot samme krav til tilstandsrapport for alle typer boliger.

Den «lilla kua» har egen kontorplass på møterommet. Den er et internt symbol og en påminnelse om selskapets visjon og verdier. Verdi Eiendomstakst ønsker å skille seg ut fra andre i bransjen i form av det å levere de aller grundigste takstrapportene, yte den beste kundeservicen og hver dag gå på jobb for å hjelpe både selger og kjøper med en trygg bolighandel.

Har allerede begynt

– Selv om den nye avhendingsloven ikke trer i kraft før 1. januar, så har vi allerede tatt i bruk den nye tilstandsrapporten. Dette for å unngå at boliger som blir lagt ut for salg nå i høst, og som mot formodning ikke blir solgt før etter nyttår, skal slippe å måtte ha en helt ny tilstandsrapport.

Den nye avhendingsloven er mer konkret, og innebærer blant annet en betydelig lavere terskel for hva kjøper kan reklamere for. Mangelens verdi har tidligere måttet være «vesentlig», og i rettspraksis har dette ofte vist seg å være i størrelsesorden 6-7 % av kjøpesummen. Nå vil det derimot bli lettere å få gjennomslag for reklamasjoner, som vel og merke ikke er opplyst i en tilstandsrapport eller i selgers egenerklæringsskjema.

Kjøper må derimot dekke mangler til under 10 000 kroner. Dette innebærer at forhold som selger tidligere har kunnet vært ansvarlig for, etter ny lov må dekkes av kjøper dersom verdien ikke overstiger 10 000 kroner. Hvis derimot beløpet overstiger grensen på 10 000 kroner – som veldig ofte skjer – så skal dette dekkes av selger. Man kan derfor enkelt si at terskelen for å reklamere på noe blir langt lavere, og en tilstandsrapport er derfor helt nødvendig for å skape trygghet for begge parter, og på den måten hindre unødige og tidkrevende reklamasjonsprosesser.

Arealavvik over 2 %

– Etter dagens avhendingslov (før 31.12.2021) er det slik at arealavvik kun blir sett på som en mangel i de tilfeller at arealet er betydelig mindre enn det som var opplyst. Og det har frem til nå i hovedsak vært opp til domstolene og rettspraksis å avgjøre hvor grensen for arealavvik går. I den nye loven har man tydeliggjort hva et arealavvik er, ved å stille et minstekrav om at avviket må overstige 2 % og være på minst én kvadratmeter.

Med andre ord er det viktigere enn noen gang tidligere at også boligens primærrom- og bruksareal blir korrekt oppmålt av takstmann/bygningssakkyndig, sier Dag Ottar Mikalsen.

Lokal bedrift på Helgeland, med hovedkontor i Mo i Rana:

Selskapet ble stiftet 24.11.2021

Tilbyr alt innen verditaksering av fast eiendom:

  • Boligsalgsrapport/ tilstandsrapport m/ verditakst
  • Verdi- og lånetakst
  • Forhåndstakst
  • Energimerking av bolig og andre tjenester knyttet til kontroll av bolig


Nettside: vet.no
Facebook: verdieiendomstakst

Font

Ønsker du å være med i neste Heim til deg, eller har du tips til bolig-, livsstil eller interiørsaker vi kan skrive?


Ta kontakt med oss på Rana Blad Marked.


Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet

Personvernerklæring | Informasjonskapsler

Else Yksnøy Johansen

Medierådgiver

974 76 127

else.johansen@ranablad.no

Thomas Bustnes

Medierådgiver

958 07 354

thomas.bustnes@ranablad.no

Rigmor Nygård Hansen

Adm.dir./salgssjef

957 32 224

rigmor.nygard.hansen@ranablad.no

Randi Melinda Urskog

Tekstforfatter/innholdsprodusent

970 91 072

randi.melinda.urskog@ranablad.no

Design og layout: Amedia Kreativ