FESTIVALMAGASIN

PROGRAM: TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG

Torsdag 4. august

Fredag 5. august

Lørdag 6. august

Søndag 7. august

Billetter og festivalpass
Billetter kan kjøpes:
www.ticketco.no
på Festivalkontoret
på døra på alle konsertarenaer

Kjøpte billetter skannes fra telefon eller fra utskrevet billett ved inngang.

Festivalpass
Festivalpass kjøpt på nett må veksles inn i festivalbånd på festivalkontoret.

Ledsagerbevis
Innehaver av gyldig ledsagerbevis gis rett til gratis inngang for sin ledsager. Billetter for ledsager skaffes på festivalkontoret.

Aldersgrenser
Ingen aldersgrenser i Samvirkelagsbakken, i parken, på omsorgssenteret, på Hundneset eller på ettermiddagskonserter på Lapphella.
Aldersgrense 15 år på Jernvaren på konserter som starter før kl. 21.00.
Aldersgrense 18 år på alle konserter som starter etter kl. 21.00.

Praktisk informasjon

Festivalkontoret
Festivalkontoret er selve navet i Hemnesjazz. Her er festivalledelsen samlet, og her selges billetter til alle konsertene under festivalen.

Åpningstider:
Torsdag 12.00 – 18.00
Fredag 12.00 – 18.00
Lørdag 12.00 – 18.00

Vi ønsker Hemnes Jazzforum lykke til med Hemnesjazz 2022

Styret i Hemnes Jazzforum 2022:
Leder
: Magnar Skreslett | Nestleder: Hanna Skjæran | Kasserer: Tom Horseng | Sekretær: Rune Furuhatt | Styremedlem: Marte Præsteng, Karina Sørensen, Tora Bang Drage  | Varamedlem: Erik Nilsson, Solveig Tamnes

Et magasin for Hemnesjazz 2022

Ansvarlig redaktør: Rune Furuhatt
Redaksjon: Rune Furuhatt, Oddmar Nogi Sjåvik og Magnar Skreslett
Forsidefoto: Helge Lien
Grafisk design og produksjon: Amedia Kreativ