Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

12-mannsbolig med egen parkeringskjeller er først ut i utbyggingen i Sjøveien.

Dyrker frem et nytt boligfelt

Annonse fra REDE Eiendomsmegling

22 nye boenheter skal vokse frem i Sjøveien på Båsmoen. Og, som seg hør og bør i et område som tidligere huset gartneri og hagesenter, skal det legges stor vekt også på utearealene.

Det er Meyer AS og Helgeland Bolig som står bak boligprosjektet Sjøveien Vest på Båsmoen. Prosjektet omfatter en tolvmannsbolig og en seksmannsbolig. I tillegg står Helgeland Bolig bak et boligprosjekt med fire eneboliger, i samme område. 

Boligprosjektet Sjøveien Vest på Båsmoen legger vekt på det gode liv både innendørs og utendørs. F.v. Stig Roger Nilsen (Meyer Eiendom), Carsten Rimer (Meyer AS), Runge Tangen (Tangen Uteanlegg), Heidi Reinfjord (Tangen Uteanlegg) og Andreas Lund (Helgeland Bolig).

Frihet

Prosjektet skal realiseres på tomta som tidligere huset Tangen Hagesenter, noe som også vil prege en del av prosjektets identitet:

Tangen Uteanlegg står for prosjekteringen av uteområdene. I samspill med en beliggenhet tett på natur og store friområder, vil de forseggjorte uteområdene gi en fabelaktig tilgang til natur, frihet og en nærmest landlig idyll, men likevel med byen og det den har å by på, tett på.

– Noe av det som gjør dette til et ekstra spennende prosjekt for oss, er at vi har vært med i planleggingen helt fra da Meyer AS kjøpte eiendommen med tanke på å utvikle et boligprosjekt her. For utbyggeren har utomhusplanen hele tiden vært prioritert og vektlagt for å gi prosjektet en merverdi, sier Rune Tangen, anleggsgartnermester og daglig leder ved Tangen Uteanlegg.

Viktige uterom

Tangen Uteanlegg skal stå for beplantning, opparbeiding av steinlagte gangarealer og innsåing av uteområdene som blir å omgi 12- og 6-mannsboligene. Men kjernen i utomhusplanen blir et felles uteområde som skal anlegges oppe på taket av en carport.

– Her vil vi anlegge både oppholdsarealer og en egen lekeplass. Vi vil anvende rustikke materialer, der kvalitet og bruksverdi vektlegges, sier anleggsgartner Heidi Reinfjord, som viser fram skisser som viser uterom med sittesoner som er adskilt med plantekasser, levegger med belysning og glassrekkverk.

Utnyttelse av plass og fellesskapsløsninger har vært vesentlig i Tangen Uteanleggs prosjektering.

– Det at vi tar i bruk et tak for å skape uterom er et eksempel på noe som kommer til å bli mer vanlig i fremtiden. Fortetting i allerede bebygde områder vil øke i omfang, og i den anledning vil det å ta i bruk tak som utomhusarealer bli mer og mer vanlig, sier Rune Tangen.

Utearealene er en meget viktig del av Sjøveien Vest-prosjektet, og Tangen Uteanlegg ved Heidi Reinfjord og Rune Tangen har vært med i planleggingen hele veien.

Sjøveien Vest

Boligprosjekt på Båsmoen bestående av 6-mannsbolig og 12-mannsbolig. Meyer AS og Helgeland Bolig er utbyggere.

Leilighetsstørrelser på 70-100 kvadratmeter. Parkeringskjeller i 12-mannsbolig, parkering carport tilknyttet 6-mannsbolig.

Eksklusivt uteareal, utformet av Tangen Uteanlegg.

Byggestart i løpet av våren (12-mannsboligen).

Alternativ for alle

Bygningene i prosjektet inneholder som nevnt én tolv- og én seksmannsbolig.

12-mannsboligen skal bygges først, med byggestart i løpet av våren. I denne bygningen finner man tolv leiligheter fordelt på to plan. Leilighetene vil variere i størrelse, fra rundt 70 kvadratmeter til drøyt 100 kvadratmeter. I tillegg skal denne boligen inneholde parkeringskjeller med én parkeringsplass og én bod tilhørende hver leilighet. Fra kjelleren vil både trapp og heis føre opp til etasjene med leiligheter.

I tilknytning til 6-mannsboligen skal det bygges en carport, som vil inneholde én plass per boenhet. Det er på taket av denne man vil finne utearealene som Tangen Uteanlegg skal stå for.

– Vi har valgt tre ulike leilighetstyper, slik at dette skal være et attraktivt bosted for både små og store familier, unge og gamle. Her skal alle kunne bo godt i alle livsfaser, i nydelige omgivelser og med en beliggenhet der man innenfor korte avstander har tilgang til det aller meste, sier Andreas Lund, som representerer den ene utbyggeren bak prosjektet, Helgeland Bolig.

Nye impulser

Den andre utbyggeren bak Sjøveien Vest er Meyer AS. Dette selskapet var opprinnelig alene om planene for en utbygging på Båsmoen, etter at man for et års tid siden kjøpte selskapet Sjøveien Vest. Med på kjøpet fikk man et ferdig regulert område.

– Vi hadde visjonen om å bygge i en fantastisk flott del av byen. Etter hvert så vi et behov for å få med oss en profesjonell aktør innenfor boligbygging, som samarbeidspartner. Den kompetansen og faglige dyktigheten Helgeland Bolig besitter som utbygger, gjør dem til en perfekt partner for oss til dette prosjektet. Samtidig tilfører vi gjennom å samarbeide med en, for denne regionen, ny aktør, nye impulser, sier Carsten Rimer, daglig leder i Meyer AS.

”Uteområdene er en viktig del av opplevelsen ved det å bo”

Carsten Rimer, Meyer AS

Krav til omgivelser

For Meyer AS har helhetstanken rundt prosjektet vært viktig, helt fra begynnelsen. Helgeland Bolig står for fagkunnskapen når det gjelder boligbygging. Tangen Uteanlegg står for fagkunnskapen når det gjelder det å skape attraktive uterom.

– Vi har valgt å se på utomhusplanen som en viktig del av dette prosjektet, fra dag én. Man ser altfor mange eksempler på boligprosjekt der man først får opp bygningsmassen, og deretter begynner å tenke på hva man skal gjøre med uteområdene, sier Rimer.

– Uteområdene er en viktig del av opplevelsen ved det å bo. Og velger man å bosette seg i et område som er så flott som Båsmoen, da stiller man kanskje ekstra høye krav til sine omgivelser. Det er slike kvaliteter vi vil tilføre Sjøveien Vest, ved å implementere utomhusplanen som en viktig del av prosjektet, og engasjere profesjonelle aktører til også denne delen av prosjektet, sier Carsten Rimer.

Redaksjonen i Rana Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet