Minneord over Torstein Sakshaug

Torstein Sakshaug døde brått uventet mandag den 2.november 2015. Han var født i 1958 og bodde stort hele sitt liv i Nord-Sjona hvor han vokste opp i et et miljø preget av både samfunnsansvar og vilje til utvikling og vekst. Fiske, fangst og foredling var en sentral del av livet. Det var vel derfor ikke så uventet at Torstein gjorde karriere som fiskebåtreder og senere Fiskeskipperutdanning ved Statens Fiskfagskole. Torstein fikk vel om lag 25 års fartstid – de fleste årene som skipper på egen skute. Torstein Sakshaug var flere år på tokt i Barentshavet med sin skute og sitt mannskap, men trivdes vel kanskje aller best i Sjona. Denne heimfjorden kjente han bedre enn de fleste – her rodde han fiske som barn og ungdom – og her ute døde han… Torstein var altid svært opptatt av kvalitet i alle ledd i forbindelse med fiske - og dette bidro til at han en periode var også ansvarlig for fiskedisken på daværende L.A Meyer. Denne innsikten, interessen og kunnskapen bidro også til at han bygde opp et moderne foredlingsanlegg for fisk på anlegget sitt i Nord-Sjona. Dette ble en viktg del av Torstein sin ”kongstanke” om kortreist mat og bærekraftig høsting av naturressursene . Denne formidlingsevnen utløste også hans motivasjon til å formalisere hans kunnskaper gjennom 4 års pedagogutdanning ved HiNe. Med fordypning i naturfag hadde Torstein med denne utdanningen fremstod Torstein med unik nasjonal kompetanse og kunnskap innen bærekraftig utvikling med fokus på lokal handling. Det var derfor med stolthet og glede Frikult i 2007 kunne formalisere et samarbeid med Torstein der han ble fagansvarlig for vår utdanning inne fiske og fangst. Gjennom Torstein ble Frikult sin visjon båret frem gjennom hans dype sosiale engasjement, og så vel generelle - som ekstremt høye fagkunnskap. Torstein gav alltid svært mye av seg selv som både menneske og faglig ankermann. Han var på så mange vis uerstattelig . Kolleger og venner vil føle et stort savn ved Torstein Sakshaugs bortgang. Våre tanker går til kona Kirsten og familie i disse tunge og sorgfulle dager Ove-Johnny Bustnesli Frikult

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Elly Elise Røsnes
Minneord over Elly Elise Røsnes
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Herlof Storvoll, han Far.
Minneord over Herlof Storvoll, han Far.
Minneord over Karsten Olai Kråkstad
Minneord over Karsten Olai Kråkstad
Minneord over Guttorm Olai Guttormsen
Minneord over Guttorm Olai Guttormsen
Minneord over Gaute Gregusson
Minneord over Gaute Gregusson
Minneord over Thor Ove Ernstsen og Karin Elisabeth Ernstsen
Minneord over Thor Ove Ernstsen og Karin Elisabeth Ernstsen
Minneord over Edna Thomassen
Minneord over Edna Thomassen
Minneord over Sussi Hansen
Minneord over Sussi Hansen
Minneord over Torstein Sakshaug
Minneord over Torstein Sakshaug
Minneord over Arne Birger Danielsen
Minneord over Arne Birger Danielsen
Minneord over Karoline Magnussen Helgesen
Minneord over Karoline Magnussen Helgesen