Minneord over Gaute Gregusson

Gaute Gregusson døde plutselig 28. mars 2017, 83 år gammel. Gaute Gregusson hadde barneårene på Frosta. Faren som var prest, døde i 1944 og familien flyttet til Oslo. Etter juridisk embetseksamen 1961 og en kort periode i Justisdepartementet, ble han dommerfullmektig i Lyngen, med kontorsted Tromsø. Hans kone Vilgunn var samtidig dommerfullmektig i Malangen, også med kontorsted Tromsø. De trivdes så godt at Gaute Gregusson fra stilling som byråsjef i Administrativ avdeling i Justisdepartementet ble ung lagdommer Hålogaland lagmannsrett i 1973. Her ble han i nesten 28 år; som lagdommer, som lagmann 1991 og som førstelagmann fra 1992 til 2001. Etter at han gikk av, var han ekstraordinær lagdommer og leder av den tredje og avgjørende Mehamnutredningen etter flykatastrofen i 1984. Han ble boende i Tromsø. Han var en kunnskapsrik jurist, dyktig dommer og sterk embetsleder. Men først og fremst hadde han en moralsk etisk forankring som fikk ham til se mennesker og saksforhold og søke den gode avgjørelse, uten å være fordømmende. Han ville menneskene vel, hadde stor omsorg for kollegene og vi som fikk kjenne ham, ble glade i ham. Han var ballspiller, sanger og forfatter av leilighetsviser som lagmannsretten alltid vil synge, den mest gjestfrie og inkluderende vert mange av oss har møtt, og en benådet forteller. Virkeligheten ble eventyr når Gaute opplevde den, og når vi andre skal gi et bilde av alvor og skjemt i rettslivet, er det ofte Gautes fortellinger vi bringer videre. Gaute Gregusson vil bli savnet, men vil huskes med glede og takknemlighet. Arild O. Eidesen Hålogaland lagmannsrett

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Elly Elise Røsnes
Minneord over Elly Elise Røsnes
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Herlof Storvoll, han Far.
Minneord over Herlof Storvoll, han Far.
Minneord over Karsten Olai Kråkstad
Minneord over Karsten Olai Kråkstad
Minneord over Guttorm Olai Guttormsen
Minneord over Guttorm Olai Guttormsen
Minneord over Gaute Gregusson
Minneord over Gaute Gregusson
Minneord over Thor Ove Ernstsen og Karin Elisabeth Ernstsen
Minneord over Thor Ove Ernstsen og Karin Elisabeth Ernstsen
Minneord over Edna Thomassen
Minneord over Edna Thomassen
Minneord over Sussi Hansen
Minneord over Sussi Hansen
Minneord over Torstein Sakshaug
Minneord over Torstein Sakshaug
Minneord over Arne Birger Danielsen
Minneord over Arne Birger Danielsen
Minneord over Karoline Magnussen Helgesen
Minneord over Karoline Magnussen Helgesen