I statsråd i fredag ble Arne Hammer utnevnt til åremålsstillingen som visepolitimester i Nordland politidistrikt.

Arne Hammer (54) har fungert i stillingen som visepolitimester siden Tone Vangen ble beordret til Politidirektoratet i februar 2020. Før det var Hammer leder for felles enhet for operativ tjeneste (FOT), og har tidligere vært både stabssjef i Salten politidistrikt og politistasjonssjef ved Bodø politistasjon. Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått visepolitimester i Nordland på plass, sier politimester Heidi Kløkstad. Arne har gjennom det siste halvannet året vist at han gjør en utmerket jobb i denne stillingen, og jeg er glad for at politidistriktet også fremover skal få nyte godt av den erfaringen og kunnskapen han innehar, sier Kløkstad.