Opprettholder det årlige driftstilskuddet til Vitensenteret selv om fylkeskommunen ikke er med

Etter forslag fra ordfører Geir Waage (Ap) vil det årlige driftstilskuddet til Vitensenter Nordland opprettholdes, selv om fylkeskommunen foreløpig bare gir prosjekttilskudd.