Det er Statens Vegvesen som melder at et vogntog sperrer E6 ved Lønsdal på nordsiden av Saltfjellet torsdag kveld.

Vogntoget står i sørgående retning.