Ved 15.40-tida tirsdag ettermiddag melder Vegtrafikksentralen Nord om redusert framkommelighet på E6 i Korgen.

Det er sørgående felt som er sperret. Det foregår reparasjon av et stanset vogntog, og det kommer brått på.

Vegtrafikksentralen skriver at bilister må være spesielt oppmerksom ut av Korgfjelltunnelen og vise hensyn.

Noe senere melder Vegtrafikksentralen at bilberger må bidra med assistanse, og derfor er sørgående felt fortsatt sperret inntil videre.

Ved 18.30-tida melder Vegtrafikksentralen at vogntoget nå står på en lomme på nordsiden av Korgfjelltunnelen.