Det er Vegtrafikksentralen Nord som litt etter klokken 1000 mandag formiddag melder at et vogntog står fast i Bustneslia.

Vogntoget sperrer feltet retning Utskarpen.

VTS ber folk ta hensyn og kjøre forsiktig.