Voldsom økning i lesertallene for Rana Blad - har nesten doblet seg digitalt på ett år

DEL

Lesertallene for første del av 2020 er nå klare. De viser at Rana Blad har en voldsom økning i løpet av både den siste 12-månedersperioden samt den siste seksmånedersperioden.

Status nå er at Rana Blad totalt (digitalt + papiravis) har 27.300 lesere daglig. Det er en økning på 6.600 lesere fra første del av 2019, og en økning på 4.500 lesere fra andre del av 2019.

– Lokalavisa har en sterk og viktig posisjon. At vi stadig befester denne er gledelig, sier sjefredaktør Marit Ulriksen, og fortsetter:

– Vi gir leserne vårt et variert og bredt tilbud, som de tydeligvis vil ha og er fornøyde med. Vi jobber hele tida hardt for å tilpasse og utvikle det redaksjonelle produktet vårt, og det er selvsagt inspirerende når vi lykkes. Våre dyktige og dedikerte medarbeidere skal stå på framover for å innfri ytterligere forventninger.

Den store økningen kommer grunnet en voldsom digital vekst. Daglig har nå Rana Blad 23.700 lesere fordelt på mobil, PC/Mac, eAvis og nettbrett. Det er en økning på 10.500 lesere fra første del av 2019, og en økning på 6.900 fra andre del av 2019.

Mobil-lesingen fortsetter å øke, og her viser tallene at Rana Blad daglig nå har 22.400 lesere. For PC/Mac er tallene 6.300 daglige lesere, mens det for nettbrett utgjør 3.600 daglige lesere. På eAvis har Rana Blad daglig 5.800 lesere.

For papiravisen viser tallene at Rana Blad nå daglig har 12.100 lesere.

NB: Vi gjør oppmerksom på at tallene for totallesningen (digitalt + papir) er justert med tanke på krysslesning. Det vil si at lesere som for eksempel både leser Rana Blad på mobil, på PC/Mac og papir totalt fortsatt telles kun som én leser.

– Lesertallene bekrefter det vi har sett selv over tid. Vi er i en veldig fin utvikling digitalt. Vi har selvsagt sett at antallet daglige lesere har vært stor over tid som en følge av en rekke aktuelle saker som for eksempel sykehussaken på Helgeland, men den kraftige økningen av digitale daglige lesere begynte for vår del allerede på våren 2019, og tok videre av fra slutten av sommeren 2019 og utover høsten. Økningen kan derfor ikke bare spores til sykehussaken, men er også en resultat av langvarig og god innsats over tid, sier digitalredaktør Tord Olander Pedersen, og fortsetter:

– Blant annet har vi gjentatt ganger det siste året satt stadig nye rekorder når det kommer til antallet daglig innloggede abonnenter som har lest saker hos oss, og vi har også satt en rekke nye ukerekorder. Eksempelvis kan det nevnes at vår ukesrekord i dag er på rundt 1.000 daglige lesere høyere enn den var for bare ett år siden, og at egne oversikter viser at 15 av de 20 beste dagene vi har hatt digitalt alle stammer fra 2020. Faktisk stammer alle de 20 beste dagene vi har hatt noensinne fra det siste halvåret. Videre viser oversikter fra Amedia at vi er helt i toppen blant konsernets 74 mediehus landet over når det kommer til digital bruk hos våre abonnenter .

Tallene viser også at alle de tre Amedia-avisene i Region Midt (Rana Blad, Helgelendingen, Avisa Nordland) har en fin fremgang - både digitalt og totalt. Rana Blad er likevel den avisen som øker mest av disse tre, både digitalt og totalt.

Avisa Nordland har en økning på 4.200 daglige lesere totalt målt mot første del av 2019, og en økning på 8.500 daglige lesere digitalt målt mot første del av 2019. Totalt har Avisa Nordland nå daglig 61.000 lesere.

Helgelendingen har en økning på 6.100 daglige lesere totalt målt mot første del av 2019, og en økning på 7.900 daglige lesere digitalt målt mot første del av 2019. Totalt har Helgelendingen nå daglig 23.400 lesere.

Når det kommer til opplagstall er bildet litt annerledes. Her viser tallene at Rana Blad i første del av 2020 har et opplag på 8.605. Det er en nedgang på 208 fra første del av 2019. Imidlertid viser tallene også at det er en økning på 191 fra andre del av 2019 - her viser tallene at opplaget var på 8.414.

For Avisa Nordland viser tallene at opplaget har økt med 526 fra første del av 2019, mens det for Helgelendingen fremgår at opplaget har falt med 115 fra første del av 2019. Også for Helgelendingen viser tallene en økning i opplaget fra andre del av 2019. Her er økning på 108.

Både Rana Blad og Helgelendingen mistet en del abonnenter da Vivilheim ble avviklet våren 2019. For Rana Blads del var det snakk om rundt 300 abonnenter som da ble borte. Imidlertid er det gledelig å se at en del av disse allerede er kommet tilbake.

– Veksten i lesertallene betyr at Rana Blad styrker sin allerede sterke posisjon som ledende markedskanal i Rana og omegn. For kundene våre fører dette til at de når ut til sitt marked stadig mer effektivt, uttaler administrerende direktør i Rana Blad, Rigmor Nygård Hansen i en kommentar til utviklingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken