Formannskapet i Rana tok en lengre pause i sitt møte tirsdag, for at ordfører Geir Waage (Ap) og varaordfører Anita Sollie (H) skulle avvikle et digitalt møte med helseminister Bent Høie. Temaet for møtet var stengingen av tarmkreftkirurgien i Mo i Rana. Da formannskapets møte igjen ble satt, orienterte Waage om det møtet.

– Der deltok statsråd, representanter for embetsverket og adm.dir. i Helse Nord, Cecilie Daae. Vi har framført våre synspunkter. Statsråden ga uttrykk for at beslutningen til styret i Helse Nord ikke må oppfattes som kritikk av fagmiljøet eller kollektiv avstraffelse. Det understreket også direktøren, sa Waage.

– Konklusjonen på møtet er kort og godt at det er stor forskjell i virkelighetsoppfatningen mellom Helse Nord, statsråden og oss om hva det vedtaket betyr og hvordan det virker og oppfattes.

Waage fortalte at på bakgrunn av det er Høie nå invitert til å besøke Helgelandssykehuset Mo i Rana og fagmiljøet der.

Helseminister Bent Høie: – Sykehuset i Sandnessjøen skal være hovedsykehus, og det vil også kunne ha betydning for funksjonsfordelingen

Enstemmig formannskap: – Rana sykehus blir straffet for bråk, urolighet og mangelfulle operasjoner foretatt på en annen avdeling ved Helgelandssykehuset

Industri- og næringslivsledere med til sammen 2.349 ansatte i åpent brev til Høie: Det kan bli utrygt i Ranasamfunnet